Nowy Oracle7

Na początku czerwca br. Oracle wprowadził na rynek nową wersję swego systemu zarządzania bazami danych Oracle7 Release 7.2. Jak podaje firma nowa wersja jest od dwóch do dziesięciu razy szybsza w przypadku złożonych zapytań wymagających przeglądania wielu tabel bazy. Są to operacje charakterystyczne dla aplikacji wspomagania decyzji i tzw. hurtowni danych (data werehouse) do dogłębnej analizy danych historycznych.

Na początku czerwca br. Oracle wprowadził na rynek nową wersję swego systemu zarządzania bazami danych Oracle7 Release 7.2. Jak podaje firma nowa wersja jest od dwóch do dziesięciu razy szybsza w przypadku złożonych zapytań wymagających przeglądania wielu tabel bazy. Są to operacje charakterystyczne dla aplikacji wspomagania decyzji i tzw. hurtowni danych (data werehouse) do dogłębnej analizy danych historycznych.

Inną cechą przyspieszającą operacje na dużych bazach danych jest równoległy zapis danych. Poprzednio Oracle7 mógł wykonywać jedynie równoległe zapytania.

Oracle7 pozwala także programiście definiować własne funkcje mieszjące (hash), służące do definiowania rozkładu rekordów danych w sektorach dyskowych i indeksowania, przyspieszające dostęp do danych. Analitycy z IDC mówią, że nowa wersja Oracle7 wygląda tak, jakby jej twórcy przejrzeli dokładnie kod Oracle7 Release 7.1 i usprawnili wszystkie te jego części, które miały wpływ na wydajność bazy.

Oracle wprowadził na rynek także nową wersję pakietu SQLNet 2.2, służącego do komunikowania się z serwerami bazy w sieci. SQLNet może korzystać teraz z usług nazewniczo- katalogowych wielu systemów operacyjnych, łącznie z NIS/Yellow Pages z Solaris, NetWare Directory Services (NDS) Novella, Cell Directory Services ze środowiska Distributed Computing Environment (DCE) opracowanego przez Open Software Foundation i StreetTalk systemu Banyan. Usługi nazewniczo- katalogowe pozwalają aplikacji na automatyczne powiązanie nazw plików, katalogów i serwerów z ich nazwami sieciowymi. SQLNet ma także możliwość wybierania drogi, przez którą przechodzi zapytanie w złożonych sieciach, dając równomierne obciążenie sieci.

Do bazy dołączony jest Oracle Network Manager 3.0 służący do administrowania i monitorowania obciążenia sieci SQLNet. Graficzny pakiet pozwala na administrowanie klientami SQLNet (SQLNet Listeners), nazwami sieci i elementami wymiany informacji między różnymi protokołami sieciowymi.

Do zarządzania bazą służy Oracle Server Manager 2.1 pozwalający na zarządzanie replikacjami bazy z jednej konsoli. Może on także współpracować z systemami do zarządzania zasobami sieciowymi, korzystającymi z protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Oprócz tego Oracle dostarcza nowe rozszerzenia języka SQL i zestawy API do opracowania aplikacji: prekompilator Oracle ProC/C++ Precompiler 2.1, API interfejsu wywołań Oracle Call Interface 7.2 i moduł SQL - SQLModule 1.1.

Oracle7 Release 7.2 kosztuje 452 USD na jednego użytkownika; SQLNet - 152 USD na jednego użytkownika; zaś każdy zestaw API - 400 USD dla jednego programisty.


TOP 200