Nowy JBuilder Borlanda

Firma Borland Software zapowiedziała udostępnienie nowej wersji środowiska programistycznego Javy - JBuilder 2005. Środowisko, należące do klasy rozwiązań zarządzania cyklem życia aplikacji, usprawnia budowę i wdrażanie aplikacji tworzonych w języku Java.

JBuilder 2005 integruje się z serwerami aplikacyjnymi, zawiera narzędzia wspomagające zarządzanie wydajnością tworzonych aplikacji i pozwala na współpracę z narzędziami pochodzącymi od innych dostawców.

Nowa wersja (oparta na wprowadzonym na rynek w październiku 2003 roku, środowisku Borland JBuilder X) zawiera nowe lub ulepszone mechanizmy, m.in.:

Zobacz również:

- do testowania i optymalizowania wydajności tworzonego kodu, w tym komponentów J2EE;

- obsługi JavaServer Faces (JSF) oraz aplikacji internetowych;

- obsługi najnowszych standardów Javy m.in. Java JDK 5.0, J2EE 1.4;

- audytów, umożliwiające automatyczne wykrywanie błędów w kodzie oraz naruszeń powszechnie uznanych praktyk programistycznych;

- integracji z rozwiązaniami Borland CaliberRM oraz Borland StarTeam, zapewniającej członkom zespołów tworzących aplikację bezpośredni dostęp do wymagań oraz funkcji zarządzania konfiguracją aplikacji.

JBuilder 2005 będzie dostępny pod koniec września b.r. w trzech edycjach: Enterprise, Developer oraz Foundation ( bezpłatne środowiskiem IDE dla Javy). Współpracuje z platformami: Windows, Linux, Solaris oraz Mac OS X.


TOP 200