Nowy Impuls w Biurze Projektowania Systemów Cyfrowych

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. wprowadziło pakiet Impuls BPSC 4.2.3.

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. wprowadziło pakiet Impuls BPSC 4.2.3.

Oprogramowanie to posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nowa wersja została uzupełniona o dodatkowe rozwiązania niemalże we wszystkich modułach. Rozszerzeniu uległy m.in. funkcje związane z prowadzeniem e-handlu. Utworzony został mechanizm aktualizujący kartotekę kontrahentów przedsiębiorstwa o wybranych klientów internetowych. Dzięki temu zamówienia przyjmowane przez Internet będą automatycznie przekształcane w zamówienia systemowe.

Udoskonaleniom uległa także sfera obsługi opakowań towarów. Wprowadzone zmiany pozwolą na zautomatyzowanie czynności związanych z ewidencją i obrotem opakowaniami a co jest z tym związane polepszy zarządzenie nimi. System ten pozwoli np. na kontrolę stanu opakowań u kontrahentów.

Kolejnemu rozszerzeniu uległ moduł finansowo-księgowy. Umożliwi głębszą analizę kosztów i rozrachunków. Aplikacja odpowiadająca za kadry i płace została udoskonalona pod kątem sprawniejszej analizy danych. Nowością w module gospodarki materiałowej natomiast jest możliwość zawężenia wyceny z zapasów do miejsca ich składowania. Z założenia pozwoli to na prowadzenie kontroli stanu magazynów łącznie z dokładnym miejscem składowania i rozłożenia różnych towarów w magazynie. Nowe funkcję ułatwia także obsługę majątku trwałego przedsiębiorstwa.

Nowy Impuls został także polepszony pod względem komunikacji systemowej ze środowiskiem zewnętrznym. Oprogramowanie to zostało wyposażone w możliwość przesyłania raportów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zapisywania ich do plików. Impuls w wersji 4.2.3 cechuje się także rozbudowana współpracą z programami Excel i Star Office.

Pakiet Impuls BPSC dostępny jest w ramach bezpłatnego upgrade’u z wcześniejszej wersji dla wszystkich użytkowników mających podpisaną umowę serwisową.

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.

www.bpsc.com.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200