Nowy Google Now korzysta z danych dostarczanych przez zewnętrzne aplikacje

Nowy Google Now (cyfrowy asystent instalowany na mobilnych urządzeniach Android, pozwalający użytkownikom wyszukiwać różnego rodzaju treści) może współpracować z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak np. Pandora, Airbnb, Lyft czy Zillow zainstalowanymi w mobilnych urządzeniach.

Aplikacja Google Now jest używana przez użytkowników głównie do takich celów, jak sprawdzanie pogody, rezerwowanie oraz kupowanie biletów, czy generalnie do wyszukiwania informacji interesujących użytkownika. Aplikacja bierze przy tym pod uwagę takie dane, jak wcześniejsza aktywność użytkownika (czego np. szukał w Internecie) czy treści zawarte w wysyłanych i odbieranych wiadomościach Gmail.

Nowy Google Now korzysta z danych dostarczanych przez zewnętrzne aplikacje

Karty Google Now

Wyszukane zasoby mają postać kart, które użytkownik może przeglądać oraz zarządzać nimi w dowolny sposób. Dodatkowe karty będą obecnie zawierać treści dostarczane im przez wymienione wcześniej zewnętrzne aplikacje.

Zobacz również:

Weźmy np. aplikację Airbnb. Do tej pory użytkownik mógł zaplanować podróż, ale nie był w stanie szybko rezerwować biletów. Dzięki zintegrowaniu Google Now z Airbnb, obecnie można to zrobić szybko bez potrzeby otwierania innych aplikacji.

Google zapowiada, że kolejna wersja Google Now, która powinna być dostępna w ciągu kilku dni, będzie oferować ponad 20 nowych kart.


TOP 200