Nowy ERP na polskim rynku

W Polsce zadebiutował Sage ERP X3. Oprogramowanie jest przeznaczone dla firm plasujących się powyżej sektora MSP. Pierwsze wdrożenia mają być zakończone jeszcze w tym roku.

8%

przychodów Sage w Polsce ma w ciągu kilku lat stanowić sprzedaż systemu ERP X3.

Oficjalna polska premiera oprogramowania Sage X3 odbyła się w połowie maja, niemal półtora roku po pierwszych zapowiedziach. Wraz z wprowadzeniem tego systemu polski oddział Sage rozszerza ofertę na wyższy segment rynku. Według przedstawicieli firmy, za umowną grupę docelową systemu Sage ERP X3 można uznać przedsiębiorstwa zatrudniające od 200 do 1000 osób i osiągające roczne przychody rzędu 40 mln zł. "Nie zamierzamy wdrażać X3 w dużych korporacjach. Naszym potencjalnym klientem będą firmy produkcyjne, logistyczne i usługowe o większej skali działalności oraz wyższej złożoności procesów biznesowych" - mówi Elwira Sokołowska, prezes zarządu polskiego oddziału Sage.

Międzynarodowe aspiracje

Według niej, nowy system w ofercie polskiego oddziału będzie stanowił uzupełnienie dla dotychczas sprzedawanych rozwiązań. "Tam gdzie kończy się Forte, zaczyna się X3. Mam podstawy przypuszczać, że nowy system znajdzie zainteresowanie wśród polskich firm. Dysponujemy potencjałem, który niekoniecznie ma nasza konkurencja" - przekonuje Elwira Sokołowska. Dodatkową szansą rynkową ma być możliwość obsługi lokalnych oddziałów międzynarodowych firm korzystających z oprogramowania Sage ERP X3. Bazuje ono na rozwiązaniach francuskiej firmy Adonix. Na polskim rynku będzie konkurować m.in. z rozwiązaniami Microsoft, Infor, IFS, QAD, Epicor, Comarch i BPSC.

Zobacz również:

Zdaniem przedstawicieli firmy Sage, system X3 został zaprojektowany jako rozwiązanie wspierające rozproszoną działalność w skali międzynarodowej. Z założenia jest to system równolegle działający w wielu systemach legislacyjnych, wielojęzyczny, wielowalutowy i skalowalny - z jednej instalacji systemu korzystać może nawet 2000 jednoczesnych użytkowników. Według oficjalnych informacji, rozwój systemu Sage ERP X3 jest ukierunkowany m.in. na skrócenie czasu wdrożenia i adaptacji oprogramowania w warunkach biznesowych średnich i dużych firm. Oprogramowanie ma też charakteryzować się krótkim okresem zwrotu z inwestycji. System ma być też łatwy we wdrożeniu i elastyczny.

"Nie zamierzamy wdrażać X3 w dużych korporacjach. Naszym potencjalnym klientem będą firmy produkcyjne, logistyczne i usługowe o większej skali działalności i wyższej złożoności procesów biznesowych".

Elwira Sokołowska, prezes zarządu polskiego oddziału Sage

Funkcjonalność systemu obejmuje wszystkie najważniejsze procesy biznesowe, takie jak: produkcja, sprzedaż, logistyka, finanse i księgowość, gospodarka magazynowa oraz kadry i płace. Częścią systemu są również mechanizmy wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz moduł analityczny (BI) bazujący m.in. na rozwiązaniach SAP Crystal Reports i SAP Business Objects. W system wbudowanych jest ponad 300 predefiniowanych raportów. Częścią platformy technologicznej, na której bazuje oprogramowanie X3, są też mechanizmy wyszukiwania informacji w obrębie całego systemu oraz szereg interfejsów integracyjnych. Zastosowane rozwiązania pozwalają korzystać z pełnej funkcjonalności oprogramowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Oprogramowanie umożliwia również śledzenie przepływu dóbr i informacji w ramach całej organizacji. Zgodnie z zapowiedzią, Sage ERP X3 może funkcjonować na różnych platformach systemowych (Windows, Unix i Linux) oraz współpracować z różnymi środowiskami bazodanowymi.

Warto dodać, że strategia firmy Sage zakłada, że w ramach podstawowego pakietu licencyjnego sprzedawana jest licencja deweloperska pozwalająca na samodzielny i niezależny rozwój oprogramowania pod kątem indywidualnych potrzeb firmy. W ten sam sposób oferowane są też dodatkowe, predefiniowane pakiety konfiguracyjne dedykowane dla firm o różnych skalach i modelach działalności. Przedstawiciele producenta podkreślają również, że oprogramowanie Sage ERP X3 jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym - system nie składa się z odrębnych modułów, pełna funkcjonalność oprogramowania jest wdrażana w całości. Dzięki temu ma się on charakteryzować m.in. jednolitym interfejsem i wysoką sprawnością działania. Zdaniem przedstawicieli firmy, taka architektura systemu niesie z sobą również korzyści w zakresie uproszczenia procesu wdrożeniowego.

Globalny system, lokalny zespół

Obecnie Sage ERP X3 obsługuje dziewięć języków, w tym polski. System jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem Microsoft Office, ma predefiniowane pulpity menedżerskie i jest wyposażony w rozwiązania ułatwiające wizualizację i modelowanie procesów biznesowych. Cechą charakterystyczną systemu Sage ERP X3 ma być też zdecentralizowany charakter usług wsparcia technicznego i rozwoju oprogramowania. Za wsparcie techniczne systemu w poszczególnych krajach odpowiadają lokalne zespoły wdrożeniowe. Taki stan rzeczy ma być odbiciem globalnego charakteru oprogramowania, które jest jednak rozwijane i wspierane pod kątem lokalnych potrzeb klientów. Na świecie funkcjonuje również ekosystem partnerów, którzy rozwijają możliwości oprogramowania w zakresie potrzeb branżowych. W przyszłości tego typu lokalne, wyspecjalizowane rozwiązania, rozszerzające możliwości systemu, mają być włączane do funkcjonalności Sage ERP X3.

System Sage ERP X3 jest dostępny w 53 krajach. Prace mające na celu dopasowanie oprogramowania do polskich przepisów i specyfiki naszego rynku trwały niemal rok. Była to 11 lokalizacja systemu. W ciągu kilku lat sprzedaż nowego systemu ma stanowić źródło ok. 8% przychodów Sage w Polsce.


TOP 200