Nowy BizTalk ułatwia konfigurację interfejsów XML

Microsoft wprowadził BizTalk Server 2002 - drugą już wersję oprogramowania przeznaczonego do integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardu XML.

Microsoft wprowadził BizTalk Server 2002 - drugą już wersję oprogramowania przeznaczonego do integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardu XML.

Jest ona wyposażona w ponad 300 gotowych interfejsów do rozmaitych aplikacji (w tym systemów ERP), definiujących mechanizmy przekształcania dokumentów i danych do postaci XML.

BizTalk Server jest w pełni zintegrowany z Visual Studio .NET, a jego funkcjonalność niemal natychmiast może zo- stać udostępniona w postaci usługi Web. Z punktu widzenia programisty, BizTalk Server może być wykorzystywany jako komponent programowy, realizujący zadania związane z translacją dokumentów i śledzeniem przepływu informacji. Można odwoływać się do niego zarówno z poziomu aplikacji .NET, jak i przy użyciu innych technologii, np. COM.

Łatwiejsza implementacja

Jedną z najważniejszych nowości BizTalk 2002 jest technologia nazywana SEED (skrót od super efficient and effective deployment). Mechanizm ten jest dostępny w formie kreatora, który pozwala firmie przygotować i wymieniać konfigurację serwerów BizTalk ze swoimi partnerami. Oczywiście, firma musi zdefiniować sposób otrzymywania dokumentów, ale może również udostępnić już opracowaną konfigurację innym, tak by one szybciej mogły dołączyć się do systemu automatycznej wymiany danych.

W nowym serwerze rozbudowano także narzędzia dla programistów. Główne narzędzie (BizTalk Orchestration Designer) do projektowania zasad translacji i obiegu dokumentów oparto na motorze Visio 2002. Dzięki temu praktycznie cała konfiguracja przepływu danych sprowadza się do narysowania odpowiedniego diagramu (eksportowanego w formatach XSD i XDR). Uproszczono także zasady mapowania pól.

Zintegrowany z MOM

BizTalk Server 2002 można zarządzać korzystając z Microsoft Operations Manager (MOM) Server, opracowanego we współpracy z firmą NetIQ. Aplikacja ta pozwala na centralne monitorowanie pracy wszystkich serwerów integracyjnych.

BizTalk Server 2002 jest dostępny w trzech edycjach: Standard, Enterprise i Developer. Pierwsza jest ograniczona do obsługi pięciu aplikacji i wymiany danych maksymalnie z pięcioma partnerami handlowymi. Licencja na nią kosztuje 5 tys. USD na jeden procesor serwera. Wersja Enterprise - bez ograniczeń - jest dostępna w cenie 25 tys. USD za licencję na jeden procesor. Specjalna wersja dla programistów jest dostępna bezpłatnie dla subskrybentów MSDN Universal.


TOP 200