Nowy BankNet

Krakowska firma Soft Net unowocześniła system komputerowej obsługi banku BankNet poprzez uruchomienie jego nowej wersji w technologii klient/serwer. Nową wersję systemu utworzono za pomocą AXS (Advantage Xbase Server). Pakiet AXS umożliwił przejście na nową wersję bez konieczności zmian kodu źródłowego. Pakiet AXS produkcji Extended Systems Inc. jest driverem bazy danych umożliwiającym aplikacjom Clipperowym działanie w architekturze klient/serwer.

Krakowska firma Soft Net unowocześniła system komputerowej obsługi banku BankNet poprzez uruchomienie jego nowej wersji w technologii klient/serwer. Nową wersję systemu utworzono za pomocą AXS (Advantage Xbase Server).

Pakiet AXS umożliwił przejście na nową wersję bez konieczności zmian kodu źródłowego. Pakiet AXS produkcji Extended Systems Inc. jest driverem bazy danych umożliwiającym aplikacjom Clipperowym działanie w architekturze klient/serwer. Składa się z dwóch części: AXS Server ma postać nakładki NLM (NetWare Loadable Module) instalowanej w serwerze plików NetWare 386, a AXS Client ma postać biblioteki, którą należy skonsolidować z aplikacją napisaną w Clipperze. Użytkownicy Clipperowych aplikacji twierdzą, że zastosowanie AXS daje kilkakrotny wzrost szybkości oraz wzrost niezawodności całego systemu.

Soft Net uruchomił także w systemie BankNet dwie zdalne stacje robocze w oddalonych oddziałach banku, pracujące on-line poprzez łącza telefoniczne. "Przy okazji" realizacji tych rozwiązań opracowano także system zdalnego administrowania systeme BankNet.

Obecnie firma finalizuje wdrażanie systemu zdalnego składania zleceń (home banking). Jest on w fazie testów odporności na zakłócenia pracy, próby włamań itp. Udostępnienie tej usługi planowane jest na koniec kwietnia br. w krakowskim Banku Rzemiosła.


TOP 200