Nowości w świecie serwerów kasetowych

Ciekawą technologię połączeń świetlnych między poszczególnymi serwerami kasetowymi opracowała firma Lightfleet. Z kolei firma HP ogłosiła wydanie platformy Superdome 2, przeznaczonej dla systemów core business o wysokiej niezawodności.

Rozwiązanie o nazwie DBIO (Direct Broadcast Optical Interconnect) firmy Lightfleet jest magistralą przeznaczoną m.in. dla systemów blade, która zamiast kabli wykorzystuje wiązkę światła, ale różni się znacząco od światłowodów punkt-punkt. W odróżnieniu od typowej magistrali, połączenie między dowolną parą węzłów (na przykład procesorów lub modułów) nie blokuje komunikacji ani nie zmniejsza w znaczący sposób jej przepustowości. Dane wysyłane przez dowolny węzeł docierają do pozostałych w tym samym czasie, z tą samą prędkością i przy takich samych, niskich opóźnieniach. Ponieważ ścieżki nie blokują się nawzajem oraz łącze optyczne posiada niższy współczynnik błędów (BER) od miedzianych połączeń kablowych, komunikacja za pomocą światła jest sprawniejsza niż przy typowych łączach backplane.

Nadajniki, odbiorniki, lustro

Aby zapewnić niezawodność w przypadku awarii urządzeń optycznych, sensory oraz nadajniki są grupowane w cztery sekcje. Każdy z czterech modułów DBOI obsługuje transmisję danych dla ośmiu węzłów komunikacji (mogą nimi być , a nawet pojedyncze procesory w dużej sieci typu grid). Diody nadawcze oraz sensory odbiorcze są instalowane na czterech identycznych płytkach drukowanych. Każdy z modułów zawiera osiem nadajników, 32 odbiorniki oraz zestaw soczewek. Diody nadawcze są umieszczone równomiernie przy zewnętrznej krawędzi, odbiorniki są skupione w środku układu. Każdy z 32 odbiorników jest ustawiony optycznie, by odbierał sygnał pojedynczego nadajnika i każdy z nadajników jest widoczny przez cztery różne sensory odbiorcze. W odbiorniki wbudowano układ filtrów eliminujących informację, która nie jest przeznaczona dla danego węzła.

Wiązka światła jest odpowiednio rozpraszana, by transmisja była odporna na wibracje, dryft temperaturowy oraz zewnętrzne zanieczyszczenia, takie jak kurz. Dla podwyższenia sprawności przesyłu światła, lustro zostało wyposażone w specjalne powłoki, a sensory są tak rozmieszczone, by sygnał docierał do właściwego odbiornika i nie wymagają ręcznych korekcji ustawienia przy instalacji lub konserwacji.

Pierwszą maszyną wykorzystującą tę technologię jest serwer kasetowy o nazwie Beacon. Posiada on 32 węzły, wykorzystujące standardowe podzespoły technologii x86: dwurdzeniowe procesory firmy Intel, pamięć SDRAM i dyski. Maszyna ta zajmuje wysokość 9U w standardowej szafie.

Blade'y z Itanium

Chociaż większość serwerów kasetowych wykorzystuje architekturę x86 przeznaczoną do typowych zastosowań, pojawiają się rozwiązania, które wykraczają poza standard. Na konferencji Tech@Work przedstawiono serwery Superdome2, przeznaczone do obsługi aplikacji core business o wysokiej dostępności i wydajności. Serwery te będą pracować przeważnie w środowisku systemu HP-UX i korzystają z opcji wysokiej niezawodności dostarczanych przez platformę Itanium przygotowujące system do wymiany uszkodzonych podzespołów w trakcie pracy aplikacji - m.in. wyłączenia jednego z procesorów bez przerwy w pracy czy izolacji uszkodzonego obszaru pamięci RAM.


TOP 200