Nowości pomiarowe Agilent

Do cyfrowego analizatora telekomunikacyjnego DCA (digital communications analyzer) Agilent 86100A Infinium jego producent - Agilent Technologies - oferuje nowe oprogramowanie wewnętrzne (A.03.00) oraz pięć nowych modułów, z których każdy ma dwa kanały optyczne.


TOP 200