Nowości na targach UnixExpo

Na targach UnixExpo, które odbyły się pod koniec września br., zaprezentowano kilka godnych odnotowania nowych produktów.

Na targach UnixExpo, które odbyły się pod koniec września br., zaprezentowano kilka godnych odnotowania nowych produktów.

Firma IBM przedstawiła po raz pierwszy stację roboczą RS/6000 zbudowaną na bazie procesora 601 PowerPC. System wyposażony w 16 MB RAM, lokalną szynę wideo, dysk twardy 1 GB, dwa gniazda na dodatkowe karty, pracować będzie pod systemem operacyjnym AIX. Cena RS/6000 ma wynosić ok. 5 tys. USD.

Firma Novell zapowiedziała rozwijanie produktów pracujących pod systemem Unix. Novell chce wprowadzić system UnixWare do obsługi stacji roboczych oraz zastosować go w serwerach aplikacji dedykowanych. Żeby to osiągnąć, NetWare musi przejąć na siebie obsługę protokółu TCP/IP i dostosować się do wielozadaniowej pracy systemu Unix. Z drugiej strony stacje robocze systemu Unix muszą być przystosowane do pracy w sieciach NetWare z protokołem IPX/SPX.

Firma Sun zaprezentowała na targach system Sparccluster 1, który może połączyć w jedną logiczną strukturę 20 różnych sieci komputerowych. Używając czterech serwerów Sparcserwer 10 (każdy wyposażony w cztery procesory), przełącznik sieci Ethernet i pakiet zarządzania sieciami, system ten zapewnia użytkownikom przezroczysty dostęp do różnych sieci, z możliwością obsługi do 500 stacji roboczych. Inny produkt tej firmy to serwer Sparccluster 1 Model 2, wyposażony w dwa węzły (każdy obsługiwany przez oddzielną jednostkę CPU), dwa dyski twarde 2,1 GB i dwie stacje pamięci taśmowej o pojemności 5 GB. Serwer ten kosztuje 8500 USD.

Z innych produktów prezentowanych na targach wymienić jeszcze należy system WABI (Windows Application Binary Interface), opracowany przez Santa Cruz Operation Inc., NCR Corp. i Network Computing Devices. Jest to oprogramowanie, które pozwala użytkownikowi uruchamiać aplikacje systemu Windows w środowisku Unixa. Pakiet o nazwie WABI 1.0 jest już instalowany w produktach przez firmy: IBM, Hewlett Packard Co., Sunsoft i Novells Unix Systems Group. Oprogramowanie to będzie dostarczane na rynek jako oddzielny produkt pod koniec tego roku. Cena nie jest jeszcze ustalona.


TOP 200