Nowości CacheFlow na polskim rynku

Veracomp wprowadzi na polski rynek cztery nowe produkty firmy CacheFlow do ochrony, kontroli i przyspieszenia przepływu informacji w sieci WWW: Security Gateway, Visual Policy Manager cIQ Director 2.0 oraz CacheFlow Reporter.

Veracomp wprowadzi na polski rynek cztery nowe produkty firmy CacheFlow do ochrony, kontroli i przyspieszenia przepływu informacji w sieci WWW:

Security Gateway, Visual Policy Manager cIQ Director 2.0 oraz CacheFlow Reporter. Zapewniają one funkcje ochronne, takie jak zarządzanie autoryzacjami, filtrowanie treści, monitorowanie wykorzystania WWW, skanowanie antywirusowe, ochrona treści oraz przepustowości sieci. Produkty te współpracują z istniejącymi zaporami ogniowymi i pozostałą infrastrukturą WWW.

CacheFlow Security Gateway to urządzenie przeznaczone do ochrony, kontroli i przyspieszenia działania sieci współpracujących z WWW. Zawiera ono nowy mechanizm egzekwowania reguł ochrony (CacheFlow Security Gateway Policy Engine) oraz udostępnia nowe możliwości kontroli, modyfikowania i regulowania ruchu internetowego na podstawie typów zawartości, uprawnień użytkowników lub grup oraz informacji przenoszonej przez protokoły.

Visual Policy Manager (VPM) to oprogramowanie do wizualnego zarządzania regułami ochrony w przedsiębiorstwie.

CacheFlow Reporter to oprogramowanie do oceny reguł ochrony WWW i zarządzania zasobami, generujące raporty dotyczące operacji internetowych i ruchu sieciowego.

cIQ Director 2.0 to nowa wersja produktu cIQ Director, umożliwiająca zarządzanie konfiguracją, ochroną, regułami oraz zasobami systemu CacheFlow Security Gateway. Zapewnia ona automatyczne tworzenie kopii zapasowej, odtwarzanie po awarii i monitorowanie sieci.

We wszystkich produktach zintegrowano funkcję filtrowania zawartości SmartFilter (wersja 3). Funkcja ta jest zaimplementowana w postaci modułu plug-in i jej zainstalowanie nie wymaga dodatkowego sprzętu.

Integralną częścią infrastruktury ochronnej CacheFlow Security Gateway jest standardowy protokół adaptacji treści internetowych ICAP (Internet Content Adaptation Protocol), zapewniający kontrolę antywirusową na poziomie protokołów sieci WWW. Produkty CacheFlow są kompatybilne operacyjnie z rozwiązaniami antywirusowymi firm Symantec i ..

Firma CacheFlow specjalizuje się w produkcji dedykowanych i pamięci cache.


TOP 200