Nowoczesne nauczanie

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki skutecznie eksperymentuje z e-learningiem oraz systemami wspomagania procesu nauczania i oceny postępów studentów.

Oferujemy szkolenia i rozmaite działania na rzecz osób niedowidzących i niewidomych. Zakupiliśmy sprzęt i licencje na specjalistyczne oprogramowanie, konsultując się z Polskim Związkiem Niewidomych.

Dariusz Majka, dyrektor ds. administracyjno-technicznych WWSI

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki studiuje około 1000 osób na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz podyplomowych. "Informatyka jest jednym z istotnych czynników umożliwiających dziś prowadzenie zajęć na uczelni wyższej, zwłaszcza o profilu informatycznym. Zastanawiamy się intensywnie nad przesunięciem części działalności w kierunku Internetu, nad stworzeniem systemu utrzymywania relacji ze studentami i indywidualizacją oferty pod kątem potrzeb studentów" - mówi Andrzej Żyławski, rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Projekt Informatyka+...

Otwarta Platforma E-Learningowa Fronter jest rodzajem szablonu, platformy pozwalającej zamieszczać dowolne treści wspierające proces uczenia się, zarówno zdalny, jak i organizowany w placówce szkolnej. WWSI wykorzystała Fronter do stworzenia systemu wspierającego organizację zajęć, których celem jest zachęcenie licealistów do studiowania na kierunkach informatycznych, w ramach programu Informatyka+, który ruszył we wrześniu 2008 r. "Uczelnie techniczne mają problem z naborem potencjalnych kandydatów, więc staramy się wyjść w ich kierunku. Program cieszy się szalonym zainteresowaniem szkół. Dzieci, które mają za sobą zaledwie semestr informatyki, potrafią wyjść z naszych warsztatów z własnym programem, co dla wykładowców jest źródłem ogromnej satysfakcji" - mówi prof. Maciej Sysło koordynujący program Informatyka+ od strony merytorycznej, autor podręczników do informatyki na wszystkich poziomach nauczania.

Pierwszy rok programu poświęcony został na opracowanie materiałów dydaktycznych. Zostały zamieszczone we Fronterze zarówno w formie plików PDF treści z tradycyjnego podręcznika stworzonego specjalnie na potrzeby tego rodzaju zajęć, jak i jako prezentacje PowerPoint, wykłady wideo, interaktywne zadania do rozwiązania oraz na przykład pliki graficzne przeznaczone do pracy w wirtualnej sali obróbki i wizualizacji obrazu. System ma za sobą pierwszy rok funkcjonowania, a zaproponowana przez WWSI funkcjonalność jest teraz weryfikowana w praktyce. Niektóre funkcjonalności - jak choćby platforma kontaktów społecznych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach - okazują się nieco nadmiarowe, sprawdza się natomiast idea udostępnienia nauczycielom szkolnym platformy już po zakończeniu zajęć, aby mogli kontynuować razem z uczniami rozpoczęte projekty.

"Kolejnym krokiem rozwoju platformy będą transmitowane online wykłady na żywo umożliwiające prowadzenie dyskusji z wykładowcą" - mówi prof. Maciej Sysło. Zajęcia programu Plus prowadzone są nie tylko w WWSI, ale też w pięciu ośrodkach regionalnych, które zostały wyposażone przez WWSI w odpowiedni sprzęt. Część zasobów witryny informatykaplus.edu.pl dostępna jest nie tylko dla licealistów, ale dla wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z planem, w projekcie ma wziąć udział 15 tys. uczniów. Systemy zdalnego nauczania od 2011 r. mają być wykorzystywane również jako platforma umożliwiająca prowadzenie studiów anglojęzycznych, szkoła nie zdecydowała się jednak jeszcze na konkretny system. Zdalnym nauczaniem ma również zostać objęta część programu studiów drugiego stopnia.


TOP 200