Nowoczesne IT to także troska o środowisko

O zmianie świadomości dotyczącej śladu węglowego, podejścia do energii odnawialnej, transformacji cloudowej oraz innowacyjnych rozwiązań IT mówi Bartłomiej Nieścierowicz, Senior Vice President odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie, CGI Polska.

CGI na świecie działa już od 45 lat, w Polsce od 24. To imponujące liczby. Jakie są najważniejsze osiągnięcia firmy w tym czasie? Jakie wartości czy elementy pozostały niezmienne?

CGI jest firmą założoną w Kanadzie. Gdy ją tworzono, wymyślono model, w którym wciąż pracujemy, a na który złożyło się kilka ważnych elementów. Przede wszystkim bliskość klienta – założeniem firmy CGI jest lokalność połączona z globalnym potencjałem. Ważny jest także fakt, że nasi pracownicy są jednocześnie udziałowcami, jesteśmy firmą właścicielską.

Na rynku polskim zatrudniamy ok. 450 osób, na całym świecie ok. 76 tys. Razem budujemy organizację, która opiera się w dużym stopniu na wiedzy sektorowej. Zawsze pracujemy w określonych obszarach biznesowych. W Polsce zaczęliśmy w momencie, w którym ruszał operator telekomunikacyjny Polkomtel – pomagaliśmy uruchomić go od zera. Wszystkie główne systemy i procesy Polkomtela w latach 1996–1997 były uruchamiane przez firmę CGI.

Naszym następnym krokiem było wejście w sektor instytucji finansowych, a później także energetyczny. Teraz natomiast pomagamy naszym klientom w drodze do chmury i innych rozwiązań wspierających cyfryzację organizacji.

Jak pan ocenia najważniejsze zmiany, które zaszły w ciągu tych kilkunastu lat na polskim rynku ICT? Jakie trendy technologiczne były z państwa punktu widzenia najważniejsze?

Słowem-kluczem, opisującym trendy – nie tylko technologiczne – jest „konsolidacja”. Ponieważ pracujemy też z bankami, obserwujemy, jak nasi klienci łączą się w większe grupy. Teraz podobny proces zaczyna się w sektorze ubezpieczeniowym. Nasi klienci szukają efektu skali, drogi do optymalnego działania. W dużych transformacjach potrzebni są silni integratorzy – firmy z branży IT, które pomogą w takiej transformacji, które potrafią utrzymać, a wręcz przejąć część odpowiedzialności z nią związanej – i tu jest rola do odegrania przez CGI. Dość istotny jest fakt, że polskie firmy nie mają tak dużego długu technologicznego jak zachodnie firmy z dłuższą historią. W związku z tym nasze IT jest dużo bardziej nowoczesne.

Ważnym wyróżnikiem państwa firmy jest troska o odpowiedzialność społeczną i środowisko, w tym zobowiązanie do neutralności śladu węglowego. Także państwa biura korzystają z zielonej energii. Jak to wygląda w praktyce?

To jest przede wszystkim kwestia świadomości wpływu, jaki mamy na nasze otoczenie. To dotyczy i pracowników, i osób zarządzających. Ponieważ jesteśmy firmą lokalną, działającą zawsze wewnątrz jakiejś niewielkiej społeczności, wiemy, jak istotny jest ten wpływ. Ważne są pojedyncze zachowania – od prostego wyłączenia światła, gdy go nie potrzebujemy, przez segregację śmieci w biurze, aż po wybór dostawców energii – w naszych biurach korzystamy z energii odnawialnej. Z radością zauważamy, że dotyczy to również coraz większej liczby naszych klientów. Obserwujemy istotną transformację, jeżeli chodzi o świadomość śladu węglowego i podejście do energii odnawialnej.

Jak będzie zmieniał się polski rynek energetyczny w związku ze zmianami w tym sektorze?

Polski rynek energetyczny czeka bardzo duża zmiana. Pojawiają się nowe regulacje – i europejskie, i te wynikające z naszego lokalnego rynku. Współpraca między krajami, bilansowanie sieci energetycznej, zmiany wynikające z pojawiania się zielonej energii, nowe oczekiwania odbiorców – to wszystko spowoduje bardzo duże zmiany we wszystkich obszarach sektora energetycznego. W sektorze produkcji zmiana jest o tyle istotna, że z jednej strony mamy plan dotyczący energetyki konwencjonalnej, ogłoszony przez nasz rząd, ale z drugiej strony pojawiają się farmy wiatrowe, energia odnawialna, fotowoltaika – kolejne źródła energii o bardzo różnej charakterystyce. A to wpływa na kolejny obszar: sieci przesyłowe. Na końcu znajdują się z kolei operatorzy systemów dystrybucyjnych, dostarczający energię do użytkowników, którzy oczekują dywersyfikacji rynku i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii. Konsumenci coraz częściej chcą mieć większą kontrolę nad tymi procesami, chcą sami produkować energię, instalując np. panele fotowoltaiczne na własnym dachu. I tutaj pojawiają się nowe wyzwania, związane ze zbilansowaniem sieci energetycznej, np. inteligentne liczniki, które do 2028 r. mają być używane przez 80% odbiorców. Przy takiej różnorodności produkcji i zużycia energii pojawią się też nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Zmiany naszego krajowego systemu energetycznego – to, na ile będzie on innowacyjny, na ile otwarty na konsumenta – wyznaczą też jego pozycję wobec innych rynków europejskich.

Spółki energetyczne w celu przeprowadzenia cyfrowej transformacji muszą zainwestować w rozwiązania IT umożliwiające dostosowanie się do zmian na rynku energii. Jakie rozwiązania oferuje CGI?

Nasza specyfika sektorowa, a co za tym idzie – wiedza sektorowa – jest tu bardzo pomocna. Wspieramy sektor energetyczny we wszystkich obszarach, także dystrybucji, co jest szczególnie istotne w przypadku dystrybucji gazu, a w niektórych częściach świata również wody. Przygotowujemy i dostarczamy naszym klientom systemy centralne dla rynków energii, systemy bazy pomiarowej (MDM) dla dystrybutorów, systemy rozliczeniowe dla firm energetycznych, rozwiązania CRM-owe, przeznaczone dla branży energetycznej rozwiązania klasy Asset Management, czy Work Force Management. Pomagamy w projektach tworzenia lub transformacji centralnych rynków energii. Takie projekty zrealizowano np. w Czechach, Holandii, Danii czy Finlandii.

Firmy IT szybko zareagowały na nowe potrzeby rynku energetycznego. Konieczne są jednak również zmiany w prawie umożliwiające transformację. Obecnie rząd prowadzi prace nad zmianami w prawie energetycznym. Co to będzie oznaczało w praktyce dla rozwiązań IT przeznaczonych dla tego rynku?

W aktywności firm energetycznych pojawiają się nowe przetargi na systemy centralne, bo ta zmiana będzie dotykała tak naprawdę i dystrybutora, i producenta, i przedsiębiorstwa, które zajmują się sprzedażą energii, oraz operatora sieci przesyłowej. W związku z tym wszystkie te firmy będą potrzebowały zmiany w swoich procesach, dostosowania ich do nowych regulacji. A to zawsze kończy się zmianami w systemach IT, które w wielu przypadkach są bardzo rozproszone, skomplikowane. Transformacja systemu centralnego jest bardzo skomplikowaną operacją, wymagającą wiedzy integracyjnej, branżowej, procesowej. Nasze doświadczenie z innych rynków będzie dla naszych klientów bardzo cenne.

Jak wykorzystuje się chmurę obliczeniową w rozwiązaniach energetycznych?

Musimy pamiętać, że sektor energetyczny jest sektorem strategicznym z punktu widzenia bez¬pieczeństwa państwa i jego obywateli. W związku z tym sposób, w jaki dane z tego sektora są udostępniane, wymaga dodatkowej ostrożności. Oczywiście mamy też rozwiązania służące np. do zarządzania farmami wiatrowymi, fotowoltaiką, informowaniem konsumenta, ale i właściciela tych farm, jak wygląda status produkcji i odbioru – i to są rozwiązania bazujące na chmurze. Intensywnie pracujemy obecnie z rynkiem finansowym, który bardzo dynamicznie wchodzi w chmurę. A energetyka będzie branżą, która – oczywiście w sposób bezpieczny i świadomy – pójdzie tą drogą.

CGI jest ważnym graczem rynkowym w obszarze rozwiązań dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego – produkty CGI ułatwiają migrację do chmury. Jak wygląda rozwój tego obszaru i chmury krajowej dla instytucji finansowych?

Realizujemy obecnie bardzo ciekawy projekt dla dużej firmy finansowej. Wspieramy wdrożenie środowiska chmury do późniejszej migracji do obszaru raportowego i hurtowni i na tym przykładzie widać istotne elementy tego procesu. Po pierwsze, potrzebny jest know-how. Nasze zespoły go mają. Po drugie, potrzebna jest świadomość danych i ich bezpieczeństwa. Dzięki długoletniej pracy z naszymi klientami z sektora bankowego, wymagającymi wysokich standardów bezpieczeństwa, taką świadomość mamy. Chmura krajowa przyspiesza otwartość tego sektora na tego typu dyskusje. Ale trzeba też pamiętać, że przyspieszenie wynika z tego, że dane będą zlokalizowane w Polsce. To jest bardzo istotny element.

W krajach skandynawskich kryteria wynikające z neutralności klimatycznej pojawiają się już na poziomie przetargów. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie świadomości. Ale to się zmienia. W naszej firmie co roku organizujemy coś, co nazywamy voice of members – pytamy pracowników, jak oni patrzą na firmę jako współwłaściciele, czego chcieliby dla swojej firmy. I widzimy, że wśród naszych klientów również dokonuje się zmiana. Rośnie świadomość, jak wspierać biznes, biorąc pod uwagę środowisko. Ale edukacja w tym zakresie wciąż jest bardzo potrzebna.

Nowoczesne IT to także troska o środowisko