Nowoczesne Data Center

Najczęściej rozważanym sposobem usprawniania procesów dostarczania zasobów obliczeniowych użytkownikom jest dzisiaj wirtualizacja centrów danych. Ideałem ma być wirtualne centrum danych, gdzie zasoby za zaporą ogniową IT obsługują zadania o kluczowym znaczeniu, a podłączona bezpiecznie chmura publiczna zapewnia dodatkowe możliwości przetwarzania.

Zarządzanie wieloma hiperwizorami, połączenia z chmurą hybrydową i implementacją infrastruktury konwergentnej, to nowe zadania dla zarządzających centrum danych. Najistotniejszym problemem jest jak najszersze migrowanie sprzętu z indywidualnych ośrodków do hubów data center. Uzyskanie tego nie jest proste, ale w sukurs przychodzi tu konwergencja wielu technologii. Wirtualizacja wprowadziła nowy sposób wykorzystania serwerów, a obecnie wkracza w obszar pamięci masowych i pracy sieciowej; do gry wchodzi również cloud computing i opcje konwergencji infrastruktury.

Według analityków Forrester Research, ok. 59% obciążeń przetwarzania jest dzisiaj wirtualizowane w centrach danych przedsiębiorstw. Jeszcze dwa lata temu było to 45%, a już w roku przyszłym szacowne jest na 80%. Są aplikacje, które pracują lepiej na sprzęcie dedykowanym, ale większość będzie wirtualizowana z uwagi na koszty, efektywność wykorzystania zasobów i możliwość oddzielenia problemu efektywności przetwarzania od zaopatrzenia w sprzęt.

Zobacz również:

  • Kompensacja mocy biernej - tańsze utrzymanie Data Center
  • Wirtualizacja aplikacji
  • Liderzy IT mają problemy z modernizacją aplikacji – wyniki badania

Rynek wirtualizacji zmienił się w ciągu ostatniego roku. Dominuje nadal VMware, ale inne platformy nie odpuszczają, zwłaszcza Microsoft Hyper-V. Przeprowadzone ankiety pokazują, że ok. 20% użytkowników VMware w roku ubiegłym zaimplementowało też Hyper-V. Tak więc nowe wyzwania przynosi środowisko centrum danych z wieloma hiperwizorami: VMware vMotion np. pozwala na transfer maszyn wirtualnych i aplikacji z jednego klastra wirtualizowanych serwerów do innego, ale tylko wtedy, gdy na obydwu pracuje VMware. Transfer aktywnych maszyn wirtualnych do różnych hiperwisorów nadal wymaga większej liczby narzędzi.

Zarządzanie heterogenicznym środowiskiem wirtualizacji

Głównym powodem korzystania z wielu hiperwizorów jest optymalizacja pracy aplikacji (główni dostawcy aplikacji - Oracle, Microsoft - projektują swoje aplikacje i bazy danych pod kątem własnych hiperwizorów). Innym powodem są starsze aplikacje pracujące optymalnie na określonym hiperwizorze. Używanie wielu hiperwizorów staje się elementem projektowania centrum danych, mającym na celu uzyskiwanie z wirtualizacji serwerów wymaganej obniżki kosztów, wydajności i niezawodności. Taka strategia pozwala też na spełnienie specyficznych potrzeb różnych aplikacji poprzez dopasowanie odpowiedniego hiperwizora, co jest szczególnie istotne w środowiskach bardzo zróżnicowanych.

Rywalizacja na rynku platform wirtualizacji skupia się teraz na zarządzaniu. Kiedy w tym samym środowisku używa się wielu platform wirtualizacji, złożoność zarządzania może stać się dużym problemem, który musiał znaleźć się w centrum zainteresowania czołowych dostawców platform wirtualizacji.

Trzy główne platformy wirtualizacji serwera mają własne narzędzia zarządzania: VMware Center, Microsoft System Center i Citrix XenCenter. Na rynku zarządzania wirtualizacją dominuje VMware, w dużej mierze z powodu posiadania lwiej części rynku narzędzi wirtualizacji, jednak vCenter obsługuje jedynie środowisko VMware vSphere, co staje się problemem, kiedy zachodzi konieczność stworzenia heterogenicznego centrum danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200