Nowi wiceprezesi JTT Computer

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JTT Computer SA powołało wczoraj (30 września) Piotra Podlawskiego i Jerzego Zamoyskiego na stanowiska wiceprezesów i członków zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JTT Computer SA powołało wczoraj (30 września) Piotra Podlawskiego i Jerzego Zamoyskiego na stanowiska wiceprezesów i członków zarządu.

Piotr Podlawski (31 lat) jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej - kierunek Automatyka i Robotyka. W latach 1998-1999 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora warszawskiego oddziału SA. Od sierpnia 1999 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu JTT Computer jv w Warszawie - regionalnej spółki dystrybucyjnej JTT Computer.

Jerzy Zamoyski (38 lat) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej - kierunek Mechanika Stosowana (1987). W latach 1998-1999 pełnił funkcję dyrektora regionalnego Silicon Graphics sp. z o.o.