Nowi ludzie

Krzysztof Heller został dyrektorem ds. informatyki w Elektrim SA, odpowiedzialnym za rozwój systemów informatycznych we wszystkich firmach należących do grupy Elektrim. Doktor nauk matematyczno-fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję dyrektora Departamentu Technologii Informacyjnych w Polskiej Telefonii Cyfrowej Era GSM sp. z o.o. Wcześniej był dyrektorem Departamentu Informatyki w spółce telekomunikacyjnej Netia.

płaciła za przejmowane spółki gotówką 17 mln zł i obligacjami z nowej emisji, których łączny koszt szacuje się na 80 mln zł.

Prokom Software sprzedał za 8,6 mln USD firmie Telekomunikacja Korporacyjna 42,48% akcji Powszechnej Agencji Informacyjnej PAGI.

Ster-Projekt sprzedał za 2,6 mln zł firmie IFC Capital 80% udziałów w Bankowym Centrum Informatyki.

Elektrim prowadzi wraz z AIG Emerging Europe Infrastructure Fund rozmowy dotyczące przejęcia spółki Poland Telecom Operators, która zrzesza pięciu lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

Według szacunków przedstawicieli , obroty tej firmy w roku bieżącym osiągną wartość 250 mln zł.

Portal Hoga.pl zamierza w przyszłym roku zadebiutować na rynku wolnym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Gliwicka firma Wasco przejęła za 1,8 mln zł 30,5% akcji portalu Hoga.pl; Wasco zamierza zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

MCI Management zamierza pod koniec roku wejść na rynek podstawowy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych; pozyskane w ten sposób fundusze (40-70 mln zł) firma przeznaczy na kolejne inwestycje.

Polski oddział JBA zmienił nazwę na GEAC Polska.

Optimus wydzielił w osobną spółkę pion systemów, który zostanie połączony z Optimus Lockheed Martin (OLM); wiązać się to będzie z dokapitalizowaniem OLM przez Lockheed Martin w wysokości 10-20 mln USD.

Straty OLM w ub.r. wyniosły ok. 14,6 mln zł.

MCI Management utworzyła spółkę Process4E, która będzie świadczyć usługi konsultingowe w zakresie wykorzystania rozwiązań internetowych.

tp.internet, Prokom Internet, Nortel i Nortel Networks Polska podpisały list intencyjny dotyczący uruchomienia w Polsce Centrów Przetwarzania Danych, oferujących usługi ASP.

Formus Polska i podpisały list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy w zakresie dostarczania oprogramowania w ramach usług ASP.

AMG.net zawarła umowę z Invar System, na mocy której obie firmy będą wspólnie wdrażały rozwiązania internetowe oparte na technologii mySAP.com.

Bazy i Systemy Bankowe podpisała umowę o współpracy z włoską firmą Societa per i Servizi Bancari w zakresie technologii budowy i zarządzania systemami Infrastruktury Klucza Publicznego.

Bazy i Systemy Bankowe zawarła umowę na opracowanie założeń projektowych i prowadzenie nadzoru merytorycznego nad projektem budowy Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej.

Karma International po raz drugi otworzyła biuro w Polsce; funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego firmy pełni


TOP 200