Nowi ludzie

Agnieszka Boboli została menedżerem ds. rynku edukacyjnego i administracji rządowej w . Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej pracowała wcześniej m.in. w Instytucie Badań Systemowych PAN, IASE, IMP oraz jako pełnomocnik ministra ds. informatyzacji w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki w Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

ierwszym na rynku krajowym zintegrowanym pakietem napisanym dla środowiska Windows.

Program Handel (składający się z modułów: Magazyn, Sprzedaż, Usługi, Rozliczenia) obsługuje sprzedaż towarów i usług oraz wspomaga prowadzenie gospodarki magazynowej. Jak każdy program tej klasy, ułatwia wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu produktów czy usług objętych i nie objętych podatkiem VAT oraz dokumentów eksportowych i importowych, w tym także dokumentów korygujących. Pozwala na rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Najważniejsze dane użytkowe programu pochodzą z trzech podstawowych, "operacyjnych" kartotek - Sprzedaż, Zakup, Magazyn. Program może obsługiwać 100 magazynów i pozwala na wspólne przetwarzanie danych kartotekowych i systemowych wszystkich magazynów. Magazyny można rozliczać wartościowo wg metod LIFO, FIFO lub wskazanej dostawy, a wszystkim towarom w magazynie można m.in. przydzielić kody kreskowe.

Uruchomienie programu odbywa się automatyczne: w folderze Symfonia instaluje się program Handel i odpowiadający mu plik pomocy, po czym na ekranie pojawia się typowy dla środowiska Windows pulpit z głównym menu (Firma, Kartoteki, Okno, Pomoc) oraz paskiem narzędzi. Tam umieszczono ikony umożliwiające szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu (Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Kontrahenci, Towary, Pieniądze, Ustawienia, Pomoc). Dostęp do każdego z modułów funkcyjnych i kilku dodatkowych (Raporty, Pracownicy, Urzędy) jest możliwy także poprzez menu główne. Wygląd większości kartotek jest podobny, co znacznie ułatwia pracę, np. przy wyszukiwaniu danych czy wprowadzaniu nowych obiektów. Nieco inny wygląd ma kartoteka Ustawienia, w której administrator programu może zdefiniować wiele podstawowych wiel


TOP 200