Nowi ludzie

Mieczyław Gryń zastąpił Jarosława Kozickiego na stanowisku dyrektora generalnego Geac Polska sp. z o.o. Mieczysław Gryń, absolwent Politechniki Warszawskiej, wcześniej pracował w Trinity Management, firmie zarządzającej Funduszem Inwestycyjnym JUPITER NFI SA, na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Udziałami Większościowymi. Wcześniej był m.in. wicedyrektorem Departamentu Doradztwa w zakresie zarządzania w Coopers & Lybrand Consulting, pracował w Kuwejcie jako konsultant doradzający Rządowemu Centrum Komputerowemu Ministerstwa Planowania. Karierę zawodową zaczynał w Branżowym Ośrodku Informatyki Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego i Przedsiębiorstwie Systemów Komputerowych "Mera System", gdzie pracował jako programista.

W związku z reorganizacją zarządu Szeptel SA z funkcji prezesa zrezygnował Andrzej Wyszyński, który pozostał jednak w zarządzie na stanowisku wiceprezesa. Jego następcą został Michał Skolimowski, dotychczasowy wiceprezes. Równocześnie do zarządu spółki powołano Macieja Węża i do rady nadzorczej - Piotra Piechotę. Maciej Wąż (47 l.), absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, przed wejściem w skład zarządu pełnił funkcję prezesa Ogólnopolskiej Sieci Szkieletowej SA - spółki zależnej Szeptela. Wcześniej był m.in. dyrektorem ds. operacyjnych w Szeptelu, dyrektorem pionu operacyjnego w Formus Polska sp. z o.o. oraz kierownikiem ds. wdrożeń w spółce Polkomtel SA. Piotr Piechota (28 l.), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania. Do tej pory był m.in. kierownikiem zespołu operacji giełdowych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej BGŻ oraz głównym analitykiem w Towarzystwie Funduszy Powierniczych Fidelia SA.

Uli Kottmann został prezesem nowej firmy Process4E SA, stworzonej przez MCI Management SA. Przez większą część kariery zawodowej był związany z monachijską centralą Compaq Corp. Od 1996 r. pracuje jako niezależny konsultant branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wojciech Wrona (34 l.) zrezygnował z funkcji członka zarządu InfoViDE sp. z o.o. i objął funkcję prezesa zarządu nowo powstałej firmy Premium Technology, wydzielonej z InfoViDE. Absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzy Wróbel (45 l.) objął stanowisko dyrektora oddziału SA w Lublinie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dotychczas pracował m.in. w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Wełnianego - Południe w Bielsku-Białej i Spółdzielni Inwalidów Ogniwo w Lublinie, gdzie pełnił funkcję kierownika działu informatyki. Prowadził również Zakład Usług Informatycznych MIKROSTAT sp. z o.o.

Anna Cieszkowska (36 l.) została nowym szefem sprzedaży w dziale bankowości i usług finansowych ICL Poland sp. z o.o. Z branżą informatyczną związana jest od ponad 7 lat. Wcześniej była m.in. menedżerem odpowiedzialnym za współpracę z partnerami w Oracle sp. z o.o. oraz menedżerem ds. obsługi klientów w sektorze finansowo-bankowym w firmie BPS sp. z o.o.

Dariusz Kucharski, dotychczasowy dyrektor finansowy, został nowym członkiem zarządu SA. Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z firmą AB SA związany jest od 3 lat.

Bogdan Barewski został doradcą prezesa i dyrektorem projektu wdrożenia systemu scentralizowanego w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Poprzednio piastował funkcję dyrektora wykonawczego, odpowiedzialnego za pion informatyki w Banku Pekao SA.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200