Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego

Senatorzy właściwie bez zmian przegłosowali nowelizację Prawa telekomunikacyjnego dotyczącą uprawnień Urzędu Komunikacji Elektronicznej i sposobów gospodarowania częstotliwościami.

Senatorzy właściwie bez zmian przegłosowali nowelizację Prawa telekomunikacyjnego dotyczącą uprawnień Urzędu Komunikacji Elektronicznej i sposobów gospodarowania częstotliwościami.

Nowelizację Sejm uchwalił 8 grudnia 2006 r. Wprowadzone do ustawy poprawki dają m.in. większe uprawnienia UKE w zakresie gospodarowania częstotliwościami radiowymi. Urząd będzie mógł odebrać rezerwacje danemu podmiotowi w wypadku nierozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości w ciągu sześciu miesięcy od terminu zakładanego w rezerwacji czy zaprzestania stosowania częstotliwości przez co najmniej sześć miesięcy z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200