Nowe zezwolenia, nowe prefiksy

URTiP wydał zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla ośmiu operatorów. Sześciu operatorów otrzymało lub rozszerzyło koncesje na cały kraj, czterech otrzymało zezwolenie na świadczenie usług międzystrefowych.

Koncesje na obszar całego kraju otrzymały eTEL Polska, Netia Telekom, Premium Internet i Długie Rozmowy. Dzięki dodatkowym zezwoleniom powiększyły swój obszar koncesyjny na cały kraj PT Szeptel i PT Centrala.

Elektrix otrzymał zezwolenie na obszar gdańskiej strefy telekomunikacyjnej, a Open-Net na strefy katowicką, bielsko-bialską, częstochowską, krakowską, nowosądecką, tarnowską i kielecką. Ponadto URTiP przyznał cztery nowe prefiksy dla operatorów, którzy będą świadczyli usługi międzystrefowe: 1042 - Szeptelowi, 1064 - Centrali, 1077 - Premium Internet, a 1051 - Długie Rozmowy. Zezwolenia są ważne 25 lat.

Zobacz również:


TOP 200