Nowe ze starym

Strategia "Nowego otwarcia" PKO BP oznacza WIELE zmian dla departamentów odpowiedzialnych za technologię.

Strategia "Nowego otwarcia" PKO BP oznacza WIELE zmian dla departamentów odpowiedzialnych za technologię.

Jeszcze kilka lat temu korytarze warszawskiego Centrum Finansowego Puławska, na piętrach zajmowanych przez centralę i informatykę PKO BP, pustoszały o 16.00. Dziś przed drzwiami Wiesława Szali, dyrektora Departamentu Zarządzania Informatyką, codziennie kłębi się tłum, a korytarze nie pustoszeją do późnego wieczora. "To najlepszy dowód zmiany organizacyjnej, której dokonaliśmy" - śmieje się Wiesław Szala.

Szeroki front zmian

Ten menedżer z doświadczeniem w Banku Handlowym w Warszawie, Citibanku, Banku Millennium i PZU od ponad roku pracuje nad zmianą organizacji IT w największym polskim banku. To odpowiedź na strategię banku "Nowe otwarcie", której celem jest utrzymanie prymatu na rynku klientów indywidualnych, m.in. poprzez wzmocnienie aktywności w Internecie, konwersję klientów do nowoczesnych kanałów kontaktu, pogłębienie współpracy z Pocztą Polską, a także zwiększenie aktywności na rynku ukraińskim.

Skala zmian w obszarze IT jest ogromna. Przed zmianą w obrębie banku działały dwa departamenty informatyki. Centrum Informatyki i Telekomunikacji (CIT) odpowiedzialne za utrzymanie i wsparcie systemów informatycznych oraz Departament Telekomunikacji i Informatyki (DTI), który pełnił część funkcji związanych z zarządzaniem regulacyjnym. Oprócz tego w banku działało całkowicie autonomiczne, kilkudziesięcioosobowe biuro odpowiedzialne za wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Alnova.

Ponadto w grupie kapitałowej funkcjonuje wiele podmiotów posiadających własne departamenty informatyki. W poprzednich latach nie było prawie żadnej współpracy pomiędzy bankiem i firmami grupy. W rezultacie PKO BP nie w pełni efektywnie wykorzystywał swój potencjał w zakresie informatyki. Brakowało spójnej strategii dotyczącej IT. Wszystko to wpływało na jakość i tempo wprowadzania zmian w IT.

Unikalna mieszanka

Zmiany zaproponowane przez nowych szefów IT były realizowane wielotorowo. "Motorem zmiany było wprowadzenie spójnej strategii informatyki" - mówi Wiesław Szala. W pierwszej kolejności przeprowadzono inwentaryzację systemów. Zintegrowano większość komórek odpowiedzialnych za IT w obrębie PKO BP. Pojawiła się silna współpraca z podmiotami grupy, w tym ukraińskiego Kredobanku, należącego do PKO BP. "Dzisiaj staramy się wykorzystać efekt synergii ze spółkami grupy oraz współpracować przy realizacji projektów strategicznych" - dodaje Wiesław Szala.

Organizacja zaczęła przestawiać się na zarządzanie procesowe. W obrębie IT wydzielono departament rozwoju aplikacji, stworzono stanowiska koordynatorów, którzy odpowiadają za zarządzanie relacjami z działami biznesowymi. W obszarze IT stworzono także Radę Architektury, która odpowiada za opiniowanie i standaryzację rozwiązań technologicznych przyjmowanych przez bank. "Zmiany te udało się przeprowadzić dzięki unikalnej mieszance «nowego ze starym», a więc specjalistów z PKO BP oraz menedżerów i specjalistów z doświadczeniem z innych instytucji finansowych" - twierdzi Wiesław Szala.

Wykorzystano sprawdzone rozwiązania z innych organizacji. Co najważniejsze, sposób funkcjonowania informatyki w banku jest w coraz większym stopniu odpowiedzią na potrzeby biznesu. "Takie było założenie tworzenia strategii informatyki - zwiększyć i zoptymalizować współpracę informatyki i biznesu" - mówi Aleksander Poniewierski, partner w Ernst & Young Business Advisory, firmie, która doradzała przy projekcie reorganizacji IT.

Zmiany były wspierane przez zarząd i radę nadzorczą banku ze stałym Komitetem Informatyzacji. Reorganizacja IT zbiegła się w czasie ze zmianami w zarządzie samego banku. Nowym prezesem został Rafał Juszczak, wcześniej wiceprezes zarządu nadzorujący pion IT i pion bankowości korporacyjnej PKO BP, który dzięki doświadczeniom przede wszystkim z Citibanku doskonale rozumie rolę IT w nowoczesnej instytucji finansowej.

To dopiero początek

Wiesław Szala nie ma wątpliwości, że dokonane do tej pory zmiany to dopiero początek. PKO BP staje przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z migracją do nowego systemu. Już dziś transakcje 25% klientów PKO BP są przetwarzane w systemie Alnova. Trwa przygotowanie do migracji do nowego systemu kolejnych oddziałów, a także proces szkolenia w nowym systemie prawie 30 tys. pracowników. "To prawdopodobnie największy tego typu projekt szkoleniowy zrealizowany w Polsce" - wyjaśnia Wiesław Szala. Z wdrożeniem Alnovy wiąże się jeszcze jedno wyzwanie związane z centralizacją rozproszonych zespołów IT. W terenie jest ok. 600 specjalistów. "Chcemy stworzyć sieć rozproszonych centrów kompetencyjnych, żeby w pełni wykorzystać potencjał, jaki ma nasz rozproszony zespół" - mówi Wiesław Szala.

W PKO BP cały czas trwają prace nad modernizacją środowiska IT. Trwają też przygotowania do projektu budowy nowego centrum przetwarzania danych, które docelowo realizowałoby operacje dla całej międzynarodowej grupy budowanej wokół PKO BP. Nowy departament rozwoju aplikacji powołany po zmianach organizacyjnych zmienia procesy projektowe w banku oraz prowadzi pilotażowy projekt wdrożenia narzędzi IBM WebSphere i architektury SOA poprzez wdrożenie projektu Scentralizowanego Systemu Rozliczeniowego.


TOP 200