Nowe zagrożenia: smartfony, kradzież tożsamości, zakłócanie GPS

Firmy również mogą być narażone na atak fałszywej strony na Facebooku, rzekomo służącej do kontaktów z klientami. Gdy informacja się rozpowszechni, autorzy fałszywej strony proszą o dane osobiste, motywując to na przykład kuponami rabatowymi. Atak działa jednocześnie na użytkowników i firmy - poszkodowani kojarzą markę z fałszywą stroną na Facebooku i nie będą kupować produktów w przyszłości. Nie ma sposobu, by zapobiec powstawaniu fałszywych firmowych profili na Facebooku, ale firmy mogą skorzystać z usług takich jak Social Mention, a następnie zażądać usunięcia fałszywych profili przez operatora serwisu społecznościowego.

4. Zakłócanie GPS

Nowe zagrożenia: smartfony, kradzież tożsamości, zakłócanie GPS

Nowe zjawisko w postaci celowego zakłócania sygnałów nawigacji satelitarnej podzieliło ekspertów, gdyż nie do końca wiadomo, jakie mogą być skutki ataku. Phil Lieberman, założyciel przedsiębiorstwa Lieberman Software, uważa, że zakłócenie sygnału emitowanego przez satelity Navstar po stronie źródła jest bardzo trudne, ponadto byłoby odebrane jako atak na infrastrukturę krytyczną armii USA, a to jest związane co najmniej z przestępstwem federalnym. Z kolei zakłócenie sygnału po stronie odbiornika jest znacznie łatwiejsze, gdyż sygnał GPS jest słaby i do zakłócenia wystarczy emisja silnego szumu, podobnego do właściwego sygnału. Wtedy odbiornik nie potrafi odebrać właściwego sygnału i nie wypracowuje właściwej pozycji geograficznej. Według Liebermana nie należy się obawiać problemów z działaniem nawigacji lotniczej lub systemów kontroli ruchu powietrznego, ponieważ systemy te korzystają z innego sygnału niż ten, który jest wykorzystywany w urządzeniach powszechnego użytku. Niemniej odbiorniki GPS są powszechnie wykorzystywane jako sygnał czasu do znakowania transakcji finansowych, zatem teoretycznie zablokowanie sygnału satelitarnego może skutkować atakiem odmowy obsługi. Roger Johnston, inżynier systemowy oraz ekspert bezpieczeństwa w Argonne National Laboratory w Chicago uważa, że zakłócanie sygnałów systemu Navstar GPS może mieć o wiele poważniejsze skutki. Jeśli przestępcy poznają sposób podrobienia sygnałów satelitarnych, mogą wykorzystać tę technologię do poważniejszych przestępstw - na przykład kierując ciężarówkę dostarczającą towar do ciemnej uliczki, zmieniając znaczniki czasu, którymi podpisywane są transakcje finansowe, albo utrudniając dojazd pojazdom ratowniczym. Chociaż nie odnotowano jeszcze podrabiania sygnału GPS dla celów przestępczych, Johnston uważa, że agencje rządowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne powinny już rozpocząć prace nad obroną przed takimi atakami.

Na podstawie: "Four rising threats from cybercriminals", John Brandon, Computerworld, 21 listopada 2011 r.


TOP 200