Nowe wyzwania dla informatyków

Najbardziej efektywną metodą zatrzymania w firmie wykwalifikowanych informatyków jest ciągłe stawianie przed nimi nowych wyzwań.

Najbardziej efektywną metodą zatrzymania w firmie wykwalifikowanych informatyków jest ciągłe stawianie przed nimi nowych wyzwań.

Tak wynika z przeprowadzonego w ponad 500 zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach badania, dotyczącego metod rekrutacji i utrzymywania pracowników działów informatyki. Drugim, nie mniej znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na zadowolenie pracowników ze swojego miejsca pracy, okazały się kwalifikacje kadry zarządzającej.

Jedną z taktyk, która umożliwia stawianie pracownikom wciąż nowych wyzwań, jest rotacja stanowisk w ramach macierzystej firmy. W większości przypadków firmy tracą jednak pracowników, którzy chcą rozwijać się w nowych kierunkach, ale nie uzyskali możliwości zmiany stanowiska i rodzaju wykonywanych zadań w obrębie firmy. Inną metodą uatrakcyjnienia pracy informatyków jest zatrudnianie ich jako wolnych strzelców, opłacanych zgodnie z osiągniętymi rezultatami.

Atmosfera, zyski i t-shirt

Praca, która jest ciągłym wyzwaniem, została uznana przez respondentów za najbardziej efektywną metodę zatrzymania pracowników w firmie. Inne czynniki, które powstrzymują informatyków od zmiany pracodawcy, to - kolejno - przyjazna atmosfera pracy, mądrzy menedżerowie, wysokie morale, elastyczny czas pracy, udział w zyskach firmy, możliwość uzyskania dodatkowego urlopu, polityka firmy umożliwiająca zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, brak standardów dotyczących formalnego ubioru.

Badanie dowiodło, że istnieją poważne rozbieżności między technikami utrzymywania pracowników, będącymi w powszechnym użytku, a tymi, które przynoszą wymierne rezultaty. Na 3. miejscu na liście najczęściej stosowanych technik pojawiły się szkolenia opłacane przez pracodawcę, sklasyfikowane jednocześnie na miejscu 10. - biorąc pod uwagę efektywność utrzymania pracowników w firmie. Z drugiej strony możliwość uzyskania dodatkowego urlopu w ogóle nie pojawiła się na liście technik stosowanych przez pracodawców, plasując się jednocześnie na 4. miejscu na liście najbardziej efektywnych technik.

Wyniki badania mogą być bardzo interesujące dla menedżerów działów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy coraz częściej stają w obliczu braku wykwalifikowanych pracowników działów IT i dużej fluktuacji wśród tych już zatrudnionych. Tym bardziej że informatycy stawiają coraz bardziej wygórowane wymagania finansowe. Zgodnie z wynikami badania, ich pensje w ciągu ostatniego roku wzrosły o 8%. Rok wcześniej – o 6,8%.

Badanie przeprowadziła na zlecenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Elektronicznego (AEA) nowojorska firma, zajmująca się doradztwem personalnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200