Nowe wyzwania dla BI

Przed twórcami rozwiązań analitycznych staje wiele nowych wyzwań, którym będą musieli sprostać w najbliższych latach.

Przed twórcami rozwiązań analitycznych staje wiele nowych wyzwań, którym będą musieli sprostać w najbliższych latach.

Rozwiązania to jeden z segmentów rynku, który od lat rozwija się najbardziej dynamicznie. I nadal tak będzie. Jak w swoim raporcie "Business Intelligence Market Dynamic" przewidują analitycy Gartnera, wdrożenie aplikacji BI będzie najważniejszym spośród priorytetów biznesowych w zakresie IT na 2007 r. Znacznie ważniejszym niż wdrożenie nowych mechanizmów wspierających bezpieczeństwo, wprowadzenie rozwiązań mobilnych czy aktualizacja systemów ERP.

Zdaniem Adama Bartosia z , jednego z prelegentów Forum Technologii SAS 2007, którego patronem był Computerworld, w najbliższym czasie wzrośnie liczba firm zainteresowanych rozwiązaniami pozwalającymi na ocenę ryzyka kredytowego, analizę churn, umożliwiającą przewidywanie i zapobieganie ryzyku rezygnacji z usług przez klienta. Przemysł energetyczny interesuje się narzędziami pomagającymi w wykrywaniu nadużyć w poborze energii. Coraz więcej firm interesuje się także rozwiązaniami do analizy wydajności procesów biznesowych i produktywności zarówno całych struktur, jak i poszczególnych pracowników.

Wraz z upowszechnieniem się rozwiązań BI zróżnicowaniu podlega grupa ich użytkowników. Obok analityków, zaawansowanych użytkowników i decydentów coraz więcej firm udostępnia narzędzia BI szeregowym pracownikom.

Jak organizacje radzą sobie z rozwiązaniem tych problemów? Przede wszystkim konsolidując rozwiązania BI. Implementacja jednolitej platformy analitycznej niesie wiele zalet. Jest znacznie tańsza. Wybór wiodącego rozwiązania wymaga mniej wysiłku niż analiza rozwiązań oferowanych oddzielnie na potrzeby poszczególnych zastosowań czy działów. Spadają koszty związane z integracją rozwiązań, a także utrzymaniem i rozwojem zaimplementowanych rozwiązań.

Niestety oparcie rozwiązań analitycznych na jednolitej platformie nie zawsze jest możliwe. Bariery są związane z oporem organizacji przed integracją różnych rozwiązań. Żaden z działów nie rezygnuje chętnie z narzędzi, które zna i które przez lata zostały dopasowane do jego potrzeb. Przedsiębiorstwa, w których ta integracja nie jest w pełni możliwa, korzystają z różnego rodzaju nakładek, które pozwalają na wymianę danych. Z drugiej strony tworzą różne rozwiązania organizacyjne (np. tworząc wspólne komórki analiz), które często kosztem dużych nakładów pracy mają przynajmniej częściowo zapewnić wymianę danych pomiędzy systemami.

Wieczne problemy

Badania Teksouth specjalizującej się we wdrożeniach BI pokazują, że implementacja rozwiązań BI i hurtowni danych jest zwykle droższa i trwa dłużej niż zakładano.

  • 75% FIRM zostało zmuszonych do zmiany zakresu projektu lub poszukiwania środków na jego dokończenie.
  • 75% FIRM zadeklarowało nieoczekiwane problemy z projektowaniem hurtowni lub jakością danych.
  • 75% FIRM zadeklarowało opóźnienia i przekroczenie budżetów w trakcie realizacji projektów.


TOP 200