Nowe wsparcie wiedzy

ComputerLand jest pierwszą polską firmą, która zaoferuje w Polsce LearningSpace, produkt Lotus Development, umożliwiający prowadzenie szkoleń na odległość.

ComputerLand jest pierwszą polską firmą, która zaoferuje w Polsce LearningSpace, produkt Lotus Development, umożliwiający prowadzenie szkoleń na odległość.

Aplikacja, oparta na platformie Lotus Notes/Domino, jest niemal kompleksowym środowiskiem, umożliwiającym tworzenie materiałów do nauki i prowadzenie szkoleń na odległość. Najnowsza, czwarta wersja LearningSpace została wyposażona w możliwość tworzenia rozbudowanych multimedialnych materiałów szkoleniowych, synchronicznej i asynchronicznej transmisji szkoleń, a także przeprowadzanie różnego rodzaju testów. Już kilka instytucji finansowych, a także duże firmy z branży medialnej wyraziły zainteresowanie nowym systemem.

Zakres usług świadczonych przez ComputerLand klientom zainteresowanym LearningSpace obejmie także, oprócz wsparcia przy wdrożeniu, analizę infrastruktury technicznej i potrzeb klienta. "W przypadku, gdy pracownicy nie zetknęli się z platformą Notes/Domino, wdrożenie LearningSpace może być zadaniem trudniejszym. Tu trzeba się zastanowić, czy warto wprowadzać nową platformę komunikacyjną w firmie czy lepszym rozwiązaniem jest postawienie odrębnego serwera i umożliwienie dostępu do zasobów za pośrednictwem przeglądarki WWW" - mówi Rafał Mielczarek, inżynier systemowy wrocławskiego oddziału ComputerLand SA.

Spróbujemy sami

Stworzenie oferty dla klientów spółki zostało poprzedzone wdrożeniem LearningSpace w ComputerLandzie. Do głównych celów wdrożenia zaliczono ograniczenie kosztów szkoleń, przyspieszenie procesu przysposobienia nowych pracowników firmy, a także wspomaganie specjalistów realizujących projekty u klientów ComputerLandu.

"W przypadku wielooddziałowej firmy, która szybko się rozwija, bardzo ważnym elementem jest niezwłoczne zapoznanie pracowników z procesami, według których zorganizowana jest firma. Dzięki wdrożeniu LearningSpace zyskaliśmy świetne miejsce do gromadzenie całej wiedzy o procesach w naszej spółce" - podkreśla Joanna Mazur, dyrektor działu organizacji i zarządzania w ComputerLand.

Wdrożenie aplikacji okazało się zadaniem łatwym. Lotus Notes/Domino jest już od kilku lat podstawową platformą komunikacyjną używaną w firmie, a w związku z tym projekt nie wymagał modyfikacji infrastruktury informatycznej ani długotrwałego szkolenia pracowników. Pracownicy uzyskują dostęp do nowych zasobów w znanym sobie środowisku. "W przypadku tego typu rozwiązań znacznie ważniejszą sprawą jest stworzenie odpowiednich ram organizacyjnych, które umożliwiałyby odpowiednie motywowanie pracowników do korzystania ze szkoleń, a także wyegzekwowanie od nich zdobytej wiedzy" - tłumaczy Joanna Mazur. Dzięki zastosowaniu Learning-Space kierownictwo ma wgląd w aktywność szkoleniową osób, które zostały wyznaczone do przeszkolenia. Wypracowano również specjalny system czynników motywujących dla osób uczestniczących w tego typu szkoleniach.

Wdrożenie zajęło ok. 2 miesięcy. Aplikację wykorzystano już w dwóch pierwszych szkoleniach. Objęły one naukę procedur wśród pracowników firmowego działu help desk i pracowników regionalnych centrów kompetencji, a także szkolenie dla działów handlowych.

Stereo i w kolorze

Przy dotychczasowych szkoleniach wykorzystano jedynie podstawowe funkcje systemu, takie jak możliwość dyskusji online czy testy końcowe. W najbliższych planach firmy leży szkolenie z zakresu funkcjonalności LearningSpace, w trakcie którego zostaną wykorzystane moduły, umożliwiające transmisję głosu i obrazu.


TOP 200