Nowe wizualne narzędzie dla Unixa

Mało znana firma austriacka TakeFive z Salzburga (miejsce urodzenia Mozarta) otworzyła w USA swoje przedstawicielstwo. Jego zadaniem jest promocja i sprzedaż pakietu narzędziowego dla systemu Unix, o nazwie Sniff+, znanego już w Europie. Już obecnie Taligent dołącza go jako środowisko programowe swego systemu operacyjnego.

Mało znana firma austriacka TakeFive z Salzburga (miejsce urodzenia Mozarta) otworzyła w USA swoje przedstawicielstwo. Jego zadaniem jest promocja i sprzedaż pakietu narzędziowego dla systemu Unix, o nazwie Sniff+, znanego już w Europie. Już obecnie Taligent dołącza go jako środowisko programowe swego systemu operacyjnego.

Sniff oferuje wiele wizualnych narzędzi ułatwiających tworzenie oprogramowania w systemie Unix, wykorzystując różne kompilatory, platformy i języki.

Sniff+ różni się od innych tego typu produktów tym, że ma narzędzia wspomagające kompilację i uruchamianie programów - obecnie dla języków C i C++ oraz umożliwia częściową analizę składniową tekstu programu.

Podczas uruchamiania programów z milionami linii kodu, bardzo by się przydał wysoko wydajny i dynamiczny analizator składni, który przeglądając kod, rozpoznaje symbole, a nie kompiluje kodu źródłowego. Pełna kompilacja trwa bowiem bardzo długo. Na przykład milion linii kodu komputer Sun Microsystems kompiluje w ciągu 10 godzin. Sniff+ analizuje 50 tys. linii kodu C++ na komputerze SPARC 2 w ciągu 35 s, ponieważ nie wykonuje kompletnej analizy składni.

Informatyk Credit Suisse z Zurichu twierdzi, że dzięki uproszczeniu posługiwania się dość trudnym Unixem, Sniff+ stanie się podstawowym narzędziem pracy jego zespołu. Pakiet umożliwia mieszanie oraz łączenie platform i kompilatorów.

Jak to działa?

Jednym z elementów pakietu Sniff+ jest dynamiczny analizator składni - Information Extractor, który obsługuje proces i bada wybrane części plików z kodem źródłowym. Uzyskane informacje są przekazywane użytkownikowi w postaci tablicy symboli do dalszej obróbki.

Sniff+ ma również inne narzędzia, takie jak browser klas, symboli, struktur i hierarchii oraz odsyłaczy. Ma wbudowany edytor.

Przedstawiciele TakeFive obiecują dostarczenie narzędzi dla Taligent w końcu tego roku, a dla Windows NT w 1995 r.

Jednostanowiskowa wersja Sniff+ kosztuje 2990 USD. Może on być uruchamiany na różnych platformach unixowych: Hewlett-Packard Co., DEC i Sun. Sniff+ współpracuje z większością kompilatorów przeznaczonych dla systemu Unix.

Struktura Sniff+

1. Information Extractor odczytuje kod, analizuje i przenosi symbole do Tablicy Symboli. Symbole określają sposób zdefiniowania klas i zmiennych.

2. Tablica Symboli jest repozytorium danych programu, wykorzystywanych przez narzędzia Sniff+.

3. Project Editor współpracuje z oprogramowaniem wspomagającym, definiującym i obsługującym projekty. Dane są przechowywane w strukturze Project Manager.


TOP 200