Nowe wersje produktów WebSphere

IBM wprowadza nowe wersje produktów rodziny WebSphere: WebSphere Application Server Version 5 i WebSphere MQ, Business Integration, Portal i oprogramowanie do "modernizacji biznesu".

IBM wprowadza nowe wersje produktów rodziny WebSphere: WebSphere Application Server Version 5 i WebSphere MQ, Business Integration, Portal i oprogramowanie do "modernizacji biznesu".

Nowe produkty WebSphere są oparte na standardach, takich jak: web services, Java i XML. Pozwala to na integrowanie oddzielnych aplikacji i istniejących systemów klasy enterprise, bez potrzeby przebudowywania aplikacji, w celu dopasowania ich do wybranego modelu programistycznego albo innych elementów otoczenia IT.

Wśród nowych produktów znajdą się:

WebSphere Application Server v.5. Oferuje bardziej zaawansowane wykorzystanie web services oraz implementuje nowe standardy, będące częścią specyfikacji J2EE (JAVA 2 Enterprise Edition) w wersji 1.3.

Nowe funkcje: graficzny sposób tworzenia web services oraz zdolność do tworzenia nowych aplikacji zintegrowanych z różnorodnymi systemami wewnętrznymi w architekturze JCA (Connector Architecture), opartej na J2EE. Wersja 5 ma pojawić się w III kw. 2002.

Nowa wersja oprogramowania WebSphere MQ umożliwia integrowanie różnorodnych aplikacji działających na różnorodnym sprzęcie - od urządzeń bezprzewodowych do komputerów mainframe. MQ Event Broker umożliwia konstruowanie personalizowanych serwisów informacyjnych. Spersonalizowane informacje mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym przez Internet do użytkowników różnorodnych urządzeń przenośnych (PDA) rozsianych po całym świecie.

IBM WebSphere Business Integration v.4.1 jest narzędziem do integracji procesów biznesowych, umożliwiającym korzystanie w czasie rzeczywistym z aplikacji, takich jak ERP i CRM. Rozwiązanie to wykorzystuje technologię przejętą na początku tego roku wraz z firmą CrossWorlds Software oraz technologię MQ.

WebSphere Portal v.4.1 ma umożliwiać takie przekształcenie informacji dostarczonej przez aplikacje wykonane w standardzie web services, by mogła ona być wyświetlona na pojedynczym terminalu użytkownika, niezależnie od platformy sprzętowej czy programowej. Aplikację wchodzącą w skład portalu będzie można przekształcić w usługę (web service) i umieścić w repozytorium UDDI - odpowiedniku "żółtych książek" dla web services - gdzie użytkownicy mogą zgłaszać usługi i uzyskiwać dostęp do usług zgłoszonych przez innych.

Nowe narzędzie "modernizacyjne" ("enterprise modernization"), dostępne w ramach rodziny WebSphere, ma umożliwić wykorzystanie istniejącego oprogramowania bez konieczności tworzenia nowych aplikacji. Narzędzie pozwala także na współistnienie istniejących aplikacji w środowisku Internetu.


TOP 200