Nowe wersje Ingres II już w Polsce

Firma Computer Associates International (CA) wprowadza na polski rynek nowe wersje systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Ingres II: korporacyjną (Enterprise Edition) i do obsługi grup roboczych (Workgroup Edition).

Firma Computer Associates International (CA) wprowadza na polski rynek nowe wersje systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Ingres II: korporacyjną (Enterprise Edition) i do obsługi grup roboczych (Workgroup Edition).

Ingres II jest nowym produktem klasy RDBMS (zaawansowane, wieloplatformowe systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych), umożliwiającym użytkownikom zredukowanie kosztów związanych z tworzeniem, wdrażaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem aplikacjami o krytycznym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Użytkownicy systemu Ingres II mają także dostęp do narzędzia OpenROAD 4.0 (Open Rapid Object Application Development), które jest nową wersją graficznego środowiska projektowania aplikacji. Jego funkcjonalność pozwala na łatwe tworzenie silnych aplikacji o architekturze klient-serwer. OpenROAD jest narzędziem do tworzenia inteligentnych, n-warstwowych i elastycznych aplikacji, które można modyfikować wraz ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Proces tworzenia i wdrażania aplikacji może być jednocześnie realizowany na wielu różnych platformach, użytkownicy zaś mają możliwość bezproblemowego przenoszenia realizowanych w jego ramach zadań między platformami Windows 95/98, NT i systemów Unix. Najnowsze rozszerzenia wprowadzone do pakietu OpenROAD umożliwiają wykorzystanie obiektów ActiveX, a także zintegrowanego środowiska hurtowni danych.

Wersja Workgroup Edition systemu Ingres II, przeznaczona dla środowiska Windows NT, jest dostępna wyłącznie poprzez kanały sprzedaży dystrybucyjnej partnerów firmy CA. Oferta ta jest adresowana do małych, rozwijających się firm, w których jednoczesny dostęp do systemu ma nie więcej niż 25 użytkowników. Wersja ta zawiera w pełni funkcjonalny motor zarządzający relacyjną bazą danych i funkcje umożliwiające tworzenie i wdrażanie n-warstwowych aplikacji w technologii obiektowej.

Wersja Enterprise Edition systemu Ingres II jest przeznaczona dla środowisk większych i rozproszonych. Zapewnia m.in. jednoczesny dostęp do systemu nieograniczonej liczbie użytkowników, globalny dostęp do danych w skali całego przedsiębiorstwa, możliwości integracyjne, funkcje "sklepu internetowego" i pracę na różnych platformach. Wersja Ingres II Enterprise Edition jest także wyposażona we własny sterownik ODBC, rozszerzone funkcje replikacji i blokady na poziomie wiersza (dla tablic lub użytkowników), zwiększone możliwości w zakresie tworzenia aplikacji internetowych poprzez własny interfejs programowania aplikacji (API) dla serwerów internetowych Microsoftu, Netscape`a i Spyglassa.

Wersja Enterprise Edition jest dostępna dla platform Windows NT i najbardziej popularnych wersji systemu Unix. Prawdopodobnie wkrótce wersja ta będzie dostępna dla większej liczby platform systemowych, w tym OpenVMS oraz popularnych platform Windows 95/98 i unixowych. CA opracowała również wersję Ingres II Enterprise Edition dla systemu operacyjnego Linux - jest to bezpłatna wersja beta.

System Ingres II jest integralnym elementem rodziny oprogramowania o nazwie Harmony. Produkty te stanowią implementację spójnej strategii zarządzania zasobami informacyjnymi, która umożliwia firmom wykorzystanie nowych technologii informatycznych oraz jednoczesną integrację aplikacji i źródeł danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200