Nowe wcielenie pioniera baz danych

Computer Associates wprowadza na rynek nową wersję swego kluczowego produktu OpenIngres 2.0.

Computer Associates wprowadza na rynek nową wersję swego kluczowego produktu OpenIngres 2.0.

W nadziei zainteresowania produktem nie tylko swych wiernych klientów, ale także przyciągnięcia nowych, CA dodaje wiele nowych cech do swego serwera baz danych OpenIngres 2.0. Są wśród nich wielowątkowość, zmienny rozmiar stronicy zapisu bazy na dysku oraz możliwości internetowe.

Historia Ingresa jest długa. W jego opracowaniu (jeszcze będąc na uczelni) uczestniczyli wybitni specjaliści od baz danych - Michael Stonebraker (obecnie w firmie Illustra, filii Informixa) i Jerry Held (wiceprezes ds. technologii firmy Oracle). Zawsze był on uważany za wzorcowe wdrożenie techniki relacyjnej i z tego powodu nadal jest podawany jako przykład w podręcznikach akademickich. Jest też nadal uważany za bazę najłatwiejszą w użyciu. Początkowo Ingres sprzedawała firma Relational Technology, przejętą przez ASK Group, która w 1994 r. została wchłonięta przez Computer Associates.

Wiele firm nadal korzysta z Ingres (obecnie OpenIngres) z powodu jego łatwości w używaniu i administrowaniu.

W celu poprawy wydajności bazy CA wbudowała w serwer bazy pracę wielowątkową, co pozwala równolegle wykonywać wątki (np. odczyt z dysku, przeglądanie tabeli, sortowanie danych) na tylu procesorach, ile jest ich w systemie.

Definiowanie przez administratora rozmiaru strony daje możliwość dopasowania jej do charakteru i definicji tabel danych, co znacznie przyśpiesza wszystkie operacje dyskowe. W poprzedniej wersji bazy rozmiar strony był ustalony i wynosił 2 kB. OpenIngres 2.0 pozwala na specyfikowanie rozmiaru strony indywidualnie dla każdej tabeli; rozmiar strony może wynosić 2 kB, 4 kB, 8 kB, 16 kB, 32 kB i 64 kB. Im większy przewidywany rozmiar tabeli tym większy powinien być rozmiar strony.

Z istotnych dla programisty cech należy wymienić możliwość blokowania danych na poziomie poszczególnych rekordów, niezależnie od rozmiaru strony.

W serwer bazy wbudowano mechanizm publikowania danych dla celów replikacji bazy. Wielowątkowy serwer replikacji może obsługiwać wiele serwerów podległych (posługujących się kopią danych).

Istotne dla administratora bazy ulepszenia to: możliwość dodania kolumny do tabeli bez potrzeby jej rozładowania i powtórnego ładowania; równoległe składowanie i odtwarzanie bazy. Dla użytkowników produktów IBM firma dodała wsparcie dla protokołów komunikacyjnych SNA, co pozwala na komunikowanie się z mainframe'ami.

CA podkreśla wsparcie bazy dla Internetu: oprócz standardowego wsparcia dla skryptów CGI (Common Gateway Interface), serwer bazy zawiera wbudowane wsparcie dla API serwerów WWW firm: Microsoft, Netscape i Spyglass. Wbudowany interpreter makrodefinicji pozwala na włączanie poleceń SQL bezpośrednio w strony HTML; serwer WWW może więc wywołać bazę OpenIngres do wykonania polecenia SQL i dołączenia wyników do strony HTML w czasie jej używania.

OpenIngres 2.0 działa na platformach Unix, VMS i Windows NT. W wersji do obsługi pracy grupowej (na Windows NT - Intel i Alpha, SCO OpenServer, UnixWare i Solaris x86) kosztuje 235 USD na jednego użytkownika; w wersji dla przedsiębiorstwa na pozostałych platformach - 1000 USD (ceny w USA).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200