Nowe utility odtwarzania dla AIX

IBM udostępnił nową wersję narzędzi składowania, odtwarzania i reinstalacji dla systemu operacyjnego AIX.

Tivoli Storage Manager for System Backup and Recovery V 5.5 (w skrócie SysBack) jest teraz produktem oferującym zarówno lokalne, jak i zdalne składowanie oraz odtwarzanie danych. Produkt zawiera uproszczony program reinstalacyjny i możliwość przeładowania aplikacji z odległego systemu i bibliotek taśmowych. Obsługuje RS/6000 Scalable POWERparallel System i komputery z logicznym partycjonowaniem (LPAR).

Oprogramowanie pozwala także na tworzenie obrazów składowań na CD i DVD oraz skryptów eliminujących konieczność angażowania użytkownika podczas instalacji.

Zobacz również:

  • Wydanie RC2 jądra systemu Linux 5.15 opublikowane
  • Windows 11 i zmiany wizualne dla użytkowników - warto czekać?

SysBack wyposażono w zarządzanie z interfejsem linii komend lub działającym systemem menu, a także zapewniono administratorowi systemowemu dostęp na poziomie katalogu głównego dla wykonywania szeregu operacji składowania i odtwarzania, które wymagają dostępu do systemu operacyjnego.

Administrator systemu może składować indywidualne woluminy, systemy plików, pliki i katalogi. Można wykonywać składowanie przyrostowe, a także tworzyć skrypty i harmonogramy do tworzenia zautomatyzowanych procesów składowania.

Oprogramowanie pracuje z różnymi sterownikami taśmowymi i bibliotekami, jak również z każdym autoloaderem obsługującym automatyczny tryb operacji.


TOP 200