Nowe usługi sieciowe w Windows 7

Windows 7 to system z mocno przebudowaną konfiguracją sieci. Udostępniono grupę nowych usług sieciowych, dodano automatyczną obsługę protokołu IP v6 oraz zmieniono interfejs konfiguracyjny. Obsługa komunikacji sieciowej w systemie Windows 7 to nie rewolucja, ale nowości przyjemnie cię zaskoczą.

Konfiguracja sieci w małych, domowo-biurowych środowiskach często irytowała mniej doświadczonych użytkowników Windows. Wprowadzenie ustawień protokołów sieciowych, parametrów komunikacji bezprzewodowej oraz udostępniania plików, nie zawsze było łatwe i przyjemne.

Zmiany zawarte w Windows 7 mają na celu uproszczenie konfiguracji, a delikatna modyfikacja interfejsu umiejscowiła wszystkie elementy zarządzania w jednym punkcie.

Zobacz również:

  • Przeglądarka Chrome uruchamiana na komputerach Windows 7 będzie wspierana dłużej
  • Cisco SD-WAN otwiera przedsiębiorstwa na świat multi-cloud

Nowości sieciowe Windows 7

Windows 7 przynosi wiele usprawnień. Dla użytkowników małych grup komputerów, najbardziej atrakcyjną nowością będzie możliwość konfiguracji sieci domowych. Praca w sieci domowej zdecydowanie ułatwia przeglądanie zasobów oraz dostęp do danych położonych na kilku rodzinnych komputerach. Kolejną korzystną zmianą jest wprowadzenie zespołu narzędzi do rozwiązywania problemów z komunikacją sieciową.

Nowe usługi sieciowe w Windows 7

Biblioteki Windows 7 można udostępniać w sieci jak zwykłe katalogi

Zamiast błądzić po Internecie w poszukiwaniu opublikowanego rozwiązania, możesz szybko przeprowadzić podstawową diagnostykę kart sieciowych, komunikacji z udostępnieniami lub działania grupy domowej.

W nowym systemie przebudowano interfejs konfiguracji i przeglądania sieci. Jeśli znasz Windows Vista, zmiany odbierzesz jako poprawę ergonomii. Gdy twoim dotychczasowym środowiskiem był Windows XP, musisz zmienić stare przyzwyczajenia. Konfiguracja sieci wykonywana jest w jednym z elementów Panelu sterowania nazwanym Centrum sieci i udostępniania. Wprowadzasz tam wszystkie ustawienia, od podstawowych do zaawansowanych. Aby uprościć zakres udostępnianych informacji, dodano możliwość tworzenia zbiorów danych - bibliotek.

Wstępna konfiguracja sieci

Nowe usługi sieciowe w Windows 7

Wybór lokalizacji konfiguruje poziom zabezpieczeń komunikacji sieciowej oraz ustawia parametry zapory systemu Windows.

Pierwsze parametry konfiguracji sieci, być może nieświadomie, wprowadzasz w czasie instalacji Windows 7. W jednym z okien kreatora instalacji jesteś proszony o podanie nazwy komputera. Wprowadzana nazwa służy do rozpoznawania komputera w sieci, dlatego należy wpisać czytelny identyfikator stacji, np. Piotr-laptop. W następnych krokach instalator będzie żądał kolejnych informacji, aż dotrzesz do okna: Wybierz bieżącą lokalizację komputera.

Podstawowy wpływ na bezpieczeństwo komunikacji sieciowej ma środowisko pracy systemu. Gdy łączysz się z siecią w domu, zagrożenia są niewielkie. Jeśli pracujesz w miejscu publicznym, w twoim otoczeniu mogą znajdować się komputery, którym nie powinieneś ufać. Jeżeli w czasie instalacji Windows 7 proces instalatora wykryje kartę sieciową, zostaniesz poproszony o wskazanie lokalizacji sieci. Wybór lokalizacji ma na celu odpowiednie skonfigurowanie zabezpieczeń komputera. Gdy zmieniasz lokalizację, system automatycznie koryguje ustawienia zapory oraz zaawansowane parametry udostępniania.

Windows 7 pozwala na wybór jednego z trzech trybów sieci:

  • domowej
  • firmowej
  • publicznej

Opcja domowa i firmowa zezwalają na szeroki zakres komunikacji sieciowej. W trybie sieci domowej będziesz widział komputery i urządzenia pracujące obok ciebie oraz będziesz mógł współdzielić dane z systemami w ramach grupy domowej. Sieć firmowa nie pozwala na tworzenie grup domowych, ale przeglądanie zasobów jest obsługiwane bez przeszkód.

Najniższy poziom zaufania to sieć publiczna. W tym trybie wymiana danych z danych z innymi komputerami jest zabroniona, nie możesz także rozpoznawać stacji pracujących w sieci. Pamiętaj, że przy pierwszym połączeniu z nową siecią, przypisywany jest tryb publiczny. Żeby współdzielić zasoby z innymi komputerami, musisz otworzyć Centrum sieci i udostępniania i przestawić typ na przykład na Sieć domową. Oczywiście Windows 7 może pracować w jeszcze jednym trybie. Jest to Domena. Lokalizacja ta jest włączana automatycznie wtedy, gdy administrator sieci skonfiguruje komputer do pracy w domenie Active Directory.


TOP 200