Nowe usługi sieciowe

Wzajemne przenikanie się trzech segmentów teleinformatyki (media, telekomunikacja i komputery) spowodowało wzrost zainteresowania produktami znajdującymi się na ich pograniczu (cross product), a także platformami zarządzania (cross platform), łączącymi poszczególne sektory.

Wzajemne przenikanie się trzech segmentów teleinformatyki (media, telekomunikacja i komputery) spowodowało wzrost zainteresowania produktami znajdującymi się na ich pograniczu (cross product), a także platformami zarządzania (cross platform), łączącymi poszczególne sektory.

Tak pojęta integracja sieci umożliwiła ofertę nowych konwergentnych usług telekomunikacyjnych środowiska biznesu (e-biznes), wśród których już się znajdują:

  • zdalne usługi bankowe (hotne banking) i handlowe (e-commerce), łącznie z dokonywaniem przez Internet zakupów w domu (home shopping);
  • przekaz komunikatów SMS i danych (e-mail, transmisja danych oraz dostęp webowy) przez sieci telefonii ruchowej z wykorzystaniem sieci stacjonarnych;
  • interaktywne usługi online w połączeniu z dostarczanymi drogą satelitarną aplikacjami Web-TV, a także przez modemy kablowe;
  • poczta elektroniczna e-mail i tradycyjny dostęp do stron WWW przez dekodery cyfrowe telewizji CATV oraz za pomocą telefonów bezprzewodowych (komórkowych, stacjonarnych i wielomodowych) o wielu trybach pracy;
  • korzystanie z Internetu w komunikacji głosowej VoIP, przebiegającej całkowicie w czasie rzeczywistym.


TOP 200