Nowe testy wydajności procesorów sieciowych

Konsorcjum Network Processing Forum opublikowało w lipcu dokument, który zawiera nowe propozycje dotyczące testów porównawczych mierzących wydajność procesorów sieciowych.

Konsorcjum zaczęło prace nad testami porównawczymi dla procesorów sieciowych w październiku 2002 r., a ostatnia publikacja poszerza ich funkcjonalność o moduły mierzące wydajność procesorów podczas realizowania określonych zadań, takich jak obsługa ruchu czy szybkość aktualizowania tabel rutingu używanych w procesie zawiadywania ruchem IP.

Producenci procesorów sieciowych dostaną teraz do ręki nowe narzędzie, które pozwoli im testować swoje produkty (używając już standardowych programów i konfiguracji, a nie firmowych metod) i porównywać je z procesorami sieciowymi sprzedawanymi przez innych dostawców tego rodzaju układów scalonych.

Zobacz również:

Nowe testy nie ograniczają się do pomiarów wydajności z użyciem protokołu IPv4, ale zawierają moduły testujące wydajność podczas użycia protokołu IPv6 oraz moduły testujące wydajność w środowisku obsługującym w 50 procentach pakiety IPv4 i w 50 proc. pakiety IPv6. Testy sprawdzają dodatkowo, jak szybko procesor sieciowy aktualizuje w tym czasie tabele rutingu.

Network Processing Forum poświęciło dużo uwagi temu, aby tabele rutingu używane przez testy porównawcze miały identyczną strukturę jak te tabele, które można spotkać w rzeczywistym świecie. Poprzednia specyfikacja bazowała na migawkach tabel rutingu MAE-West, które zawierały ok. 30 tysięcy wpisów (marszrut). Nowa specyfikacja używa rozbudowanych tabel rutingu Telstra, które zawierają 120 tysięcy wpisów. W przypadku testowania środowiska IPv6, test porównawczy bazuje na tabeli rutingu pobieranej bezpośrednio z rutera IPv6.

Jednym z podstawowych warunków uwiarygodniających każdy test porównawczy jest to, aby pomiary były wykonywane przez niezależną od producentów organizację. W tym przypadku konsorcjum Network Processing Forum wskazało na organizację Tolly Group jako na najlepszy podmiot, który mógłby mierzyć wydajność procesorów sieciowych w oparciu o nową specyfikację. Dopiero tak przetestowanym produktom Network Processing Forum przyznawałoby certyfikat "NPF Certified".