Nowe technologie w zabezpieczaniu zasilania

Adaptacja infrastruktury do aktualnych potrzeb

Nowe technologie w zabezpieczaniu zasilania

Zasada działania wodorowego ogniwa paliwowego

We współczesnych centrach przetwarzania danych wyposażenie jest zwykle zmieniane co 2-3 lata (przynajmniej w części) - z powodu rozwoju technologicznego. W dodatku szybko zmieniające się otoczenie biznesowe wymusza konieczność ciągłego dopasowywania systemu teleinformatycznego do nowych wymagań. W związku z nowymi zadaniami stawianymi systemom teleinformatycznym zmieniają się również wymagania dotyczące zasilania oraz niezawodności. Pociągają one zwykle zwiększenie poboru mocy, które wymuszają zmiany po stronie układów zasilania. Aby zapewnić możliwość adaptacji, stosuje się modularne systemy zasilania składające się ze standardowych elementów. Modułowe układy zasilania zapewniają nie tylko dopasowanie realizowanego projektu do przyszłych wymagań, ale mogą także być w razie potrzeby zdemontowane i przeniesione do innej lokalizacji. Również obsługa systemu - dzięki standaryzacji aparatury rozdzielczej i okablowania służącego do połączenia zasilacza UPS z zasilanymi urządzeniami - jest o wiele prostsza. Montaż wszystkich komponentów w znormalizowanych szafach przemysłowych umożliwia wprowadzanie zmian w konfiguracji, minimalizując okresy przestoju. Dzięki stosowaniu zasilaczy o konstrukcji modułowej, awaria jednego z nich nie powoduje przestoju całego systemu teleinformatycznego.

System zasilania powinien być przystosowany do współpracy z innymi urządzeniami, które mają za zadanie utrzymywać optymalne warunki zasilania oraz parametry środowiskowe (wilgotność, temperatura) we wszystkich punktach systemu teleinformatycznego.

W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem aplikacji charakteryzujących się znacznym obszarem stosowania (np. telefonii VoIP), coraz częściej wykorzystuje się standard 802.3af (Power Over Ethernet), umożliwiający zasilanie urządzeń przez miedziane okablowanie LAN.


TOP 200