Nowe szkolenia

E-POLITECHNIKA

Politechnika Warszawska i firma IBM Polska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu studentów w dziedzinie e-biznesu. W jej ramach politechnika uruchomi nieobowiązkowe, bezpłatne kursy dla studentów studiów dziennych, na których będą oni poznawać zagadnienia z zakresu projektowania rozwiązań e-biznesowych, tworzenia aplikacji internetowych, a także zarządzania bazami danych. Przedmioty te będą nauczane w wyposażonym przez IBM Laboratorium Technik Informacyjnych. Politechnika stanie się pierwszą instytucją w Polsce, w której IBM wdroży swój system LearningSpace. Dzięki wykorzystaniu narzędzi do interaktywnego nauczania na odległość z zajęć będą mogli skorzystać także słuchacze z innych miejscowości. "Udostępnienie przez IBM platformy LearningSpace oraz odpowiedniego sprzętu umożliwi politechnice stworzenie portalu edukacyjnego" - mówi prof. Bogdan Galwas, pełnomocnik rektora ds. nowych technologii i form kształcenia Politechniki Warszawskiej.


TOP 200