Nowe szanse na lepszą współpracę przemysłu i nauki

W Programie Szczegółowym LUDZIE 7 Programu Ramowego został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways - IAPP.

Termin zamknięcia konkursu to 27 lipca 2009 r., a jego budżet to 65 mln euro. Projekty IAPP mają na celu rozwój istniejącej współpracy lub tworzenie nowej pomiędzy instytucjami naukowymi a partnerami z szeroko pojętego sektora komercyjnego. Dużą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych, a dodatkową zaletą jest udział małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerzy przygotowują wspólny projekt badawczy mający na celu lepszy przepływ wiedzy pomiędzy sektorami. Podstawowe działania konsorcjum IAPP to wymiana pracowników naukowych, technicznych oraz kadry zarządzającej pomiędzy instytucjami partnerskimi z różnych sektorów. Czas trwania projektu to okres 3-4 lat.

Ogłoszenie konkursu i związane z nim dokumenty znajdują się w serwisie CORDIS.

Zobacz również:

  • Microsoft zacznie ujawniać wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę
  • Niepozorne akcesoria, które zauważalnie poprawią komfort pracy
  • Cisco Live 2022: Innowacje napędzają nowoczesne przedsiębiorstwa

Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje 25 maja 2009 r. w Warszawie spotkanie dla instytucji zainteresowanych przystąpieniem do otwartego konkursu na projekty Industry-Academia Partnership and Pathways. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwościom jakie udział w projektach IAPP daje partnerom z sektora przemysłowego, zwłaszcza firm MSP. Podczas spotkania będzie możliwość przedyskutowania z Aleksandrem Kedrą, oficerem projektowym z Komisji Europejskiej przygotowywanych wniosków projektowych lub pomysłów na współpracę pomiędzy obydwoma sektorami.

Szczegółowy program oraz rejestracja będą dostępne na początku maja na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Natomiast więcej informacji na temat projektów Marie Curie znajduje się zaś na stronach internetowych KPK poświęconych Karierze Naukowej oraz na stronie Akcji Marie Curie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200