Nowe standardy w centrach danych

Wirtualizacja i nowe standardy

Architektura centrów danych kolejnej generacji zmienia się też za sprawą nowych standardów, dzięki którym administratorzy mogą dużo łatwiej zarządzać środowiskami obliczeniowymi. Bardzo rozbudowanymi środowiskami, w których pracuje nierzadko wiele setek serwerów, przełączników, systemów pamięci masowych i innych elementów.

Biorąc pod uwagę fakt, że są to najczęściej zwirtualizowane centra danych, zarządzanie tak dużą strukturą jest bardzo trudne. Z pomocą przychodzą nowe narzędzia i standardy: 802.1Qbg i 802.1Qbh oraz technologia VEPA.

Nowe standardy w centrach danych

Karty sieciowe typu CNA (Converged Network Adapter) obsługują sieci Ethernet 10 Gb/s i protokół FCoE. Na zdjęciu QLE8152 firmy Qlogic.

Specyfikacje 802.1Qbg i 802.1Qbh mają ułatwić zarządzanie centrami danych, do których użytkownicy wprowadzali technologie wirtualizujące serwery oraz zasoby sieciowe. Mówiąc najprościej, dzięki obu specyfikacjom wiele zadań związanych z zarządzaniem zwirtualizowanymi środowiskami obliczeniowymi jest realizowanych przez fizyczne przełączniki Ethernet, a nie przez wirtualne przełączniki (które są zazwyczaj konfigurowane w obszarze kart sieciowych czy serwerów kasetowych).

Obie specyfikacje korzystają z mechanizmu VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregation). Dzięki niemu administrator wielu setek wirtualnych maszyn skonfigurowanych na dziesiątkach fizycznych serwerów ma do czynienia z dużo mniejszą liczbą elementów, które musi kontrolować.

Dzięki VEPA kontrolę nad wieloma procesami (dzięki którym aplikacje mogą się komunikować z wirtualnymi maszynami) przejmują na siebie (za sprawą wyspecjalizowanego oprogramowania) fizyczne przełączniki instalowane w centrach danych. Po zaimplementowaniu technologii VEPA, zadania wykonywane przez wirtualne przełączniki (działające w ramach nadzorców wirtualnych maszyn) realizują przełączniki fizyczne.

Przykład: w zwirtualizowanych centrach danych dochodzi do częstych zmian w obszarze wirtualnych maszyn. Konfiguracja wirtualnej maszyny ulega zmianie, jak i o to, że wirtualne maszyny mogą być przenoszone (nie mówiąc już o tym, że w systemie pojawiają się nowe wirtualne maszyny, a inne są usuwane). Wszystkie te zmiany mogą wtedy dzięki mechanizmowi VEPA śledzić (i odpowiednio na nie reagować) same przełączniki.

Nowe standardy w centrach danych

FCoE jest w centrach danych sztandarową technologią Cisco. Firma bardzo energicznie lansuje konwergentną architekturę przełączania w centrach danych. Swoją wizję nazwaną „Data Center 3.0” realizuje za pomocą platform Nexus 7000 i 5000.

Zarówno nad technologią VEPA,(jak i standardami 802.1Qbg oraz 802.1Qbh pracuje obecnie wielu dostawców rozwiązań sieciowych, m.in.: 3Com, Blade Network Technologies, Brocade, Dell, Extreme Networks, IBM, Intel, Juniper Networks i QLogic. A gra warta jest świeczki, biorąc pod uwagę fakt, że w 2012 r. 50% wszystkich eksploatowanych na świecie centrów danych będzie już zwirtualizowanych.

Standardy 802.1Qbg i 802.1Qbh mają być ratyfikowane w połowie 2011 r., a pierwsze rozwiązania pre-standard mogą ujrzeć światło dzienne jeszcze pod koniec br.

Ważne jest to, że VEPA nie zmienia formatu ramki Ethernet, ale modyfikuje sposób, w jaki przełącznik obsługuje odbierane z sieci ramki. Firma HP poszła jeszcze dalej i stosuje w swoich rozwiązaniach mechanizm, będący mieszanką dwóch technologii: VEPA i VN-Tag (protokół opracowany przez Cisco). Mechanizm taki pozwala konfigurować i uruchamiać jednocześnie w obszarze jednej stacji sieciowej wiele wirtualnych przełączników opartych na technologii VEPA.


TOP 200