Nowe sposoby kontrolowania maszyn wirtualnych

W sytuacji, kiedy wirtualizacja staje się coraz bardziej powszechna, użytkownicy pilnie potrzebują możliwości współdziałania z hipervisorami i systemami goszczonymi ze zdalnych lokalizacji i za pomocą skryptów. Parallels Desktop i VMware Fusion obsługują pewien rodzaj interakcji opartych na API, chociaż podejścia w nich zastosowane są różne.

Parallels Desktop 4.0 obsługuje aplikację iPhone - dostępną do bezpłatnego sprowadzenia z iTunes App Store - która pozwala na kontrolowanie goszczonych systemów operacyjnych na desktopie. Aplikacja o nazwie Parallels umożliwia pewien zakres zarządzania wieloma hypervisorami i goszczonymi systemami zdalnie, za pośrednictwem internetu. Aplikacja iPhone nie jest aplikacją VNC (Virtual Network Computing), po prostu pozwala na zarządzanie podstawowym stanem systemu-gościa: zatrzymanie, uruchomienie lub zawieszenie.

Większe możliwości ma aplikacja vmrun, która zawarta jest w VMware Fusion. Pozwala ona na interakcje z hipervisorem z pomocą wierszy komend i skryptów. Pakiety interfejsowe vmrun istnieją już dla języków skryptowych Python, Ruby i Perl. Aplikacja pozwala nie tylko na kontrolowanie podstawowych stanów systemu goszczonego, ale także na wykonywanie fotografii stanu, uruchamianie aplikacji na systemie goszczonym, zarządzanie plikami i kontrolowanie procesów.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200