Nowe rozwiązania HP do Big Data

HP zaprezentował rozszerzenia swoich rozwiązań do optymalizacji informacji, które mają pozwolić firmom lepiej korzystać z dużych zbiorów danych.

HP App System for Apache Hadoop to rozwiązanie, które przyspiesza rozmieszczanie, a równocześnie optymalizuje wydajność i analizę skalowalnych w szerokim zakresie obciążeń Hadoop. Rozwiązanie może analizować duże ilości danych w czasie rzeczywistym, łącząc ze sobą konwergentną infrastrukturę firmy HP, platformę Vertica 6 (najnowsza wersja firmowego rozwiązania HP Vertica Analytics Platform) i wspólne zarządzanie.

W ramach wersji Vertica 6 firma rozbudowała platformę przetwarzania rozproszonego i dostosowała ją do analizowania zasobów Big Data. Platforma umożliwia teraz równoległe wykonywanie analiz w języku R bezpośrednio w oprogramowaniu Vertica oraz oferuje rozszerzoną obsługę implementacji Cloud i SaaS.

Zobacz również:

  • Mroczne sekrety zarządzania danymi
  • Gartner: ogromny wzrost na rynku baz danych
  • Matryca OLED w laptopie - ważna innowacja czy zbędny wydatek?

Użytkownicy mają też do dyspozycji nowe usługi: HP Big Data Strategy Workshop i HP Roadmap Service for Hadoop. Pierwsza usługa umożliwia użytkownikom poznanie problemów z dużymi zbiorami danych oraz wskazuje na rozwiązania pozwalające rozwiązywać takie problemy. Druga usługa umożliwia firmom planować wdrożenia platformy Hadoop.

HP przedstawił nowe możliwości wbudowywania mechanizmu IDOL 10 w każdym węźle Hadoop w rozwiązaniu HP App System for Hadoop. Rozwiązanie udostępnia 500 funkcji w tym: analizowanie informacji poprzez jej automatyczną kategoryzację, grupowanie, oraz tworzenie hiperłączy pomiędzy rozpoznanymi pojęciami.

HP rozbudowała również platformę marketingu cyfrowego, prezentując nowe rozwiązanie Optimost Clickstream Analytics. Daje ono specjalistom w dziedzinie marketingu jeden obraz wizyt klienta, zmian i transakcji za pomocą mechanizmów handlu elektronicznego. Rozwiązanie wykorzystuje produkty Vertica Analytics Platform i Autonomy IDOL, zapewniając dostęp do dokładnych informacji o klikanych linkach, co pozwala specjalistom od spraw marketingu łączyć i analizować informacje w wybrany przez siebie sposób.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200