Nowe rozporządzenie MC zapewnia lepszą ochronę sieci i usług telekomunikacyjnych

MC (Ministerstwo Cyfryzacji) informuje, że w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

5G

Jest to rozporządzenie Ministra Cyfryzacji (patrz tutaj), które ujednolica procesy i czynności wymagane do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami. Konstrukcja rozporządzenia została zaakceptowana przez rynek w trakcie konsultacji publicznych.

Nakładane w rozporządzeniu na operatorów obowiązki oparto na wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Cyberbezpieczeństwa (ENISA) dotyczących minimalnych środków bezpieczeństwa. Podobne regulacje funkcjonują także w innych państwach unijnych.

Zobacz również:

Przepisy rozporządzenia skonstruowano w formie opisu procesu, a nie szczegółowej definicji typów stosowanych zabezpieczeń. Takie podejście gwarantuje brak nadmiernych obciążeń - konkretne środki będą zależeć od przeprowadzonych analiz ryzyka.

Chociaż większość obowiązków zawartych w nowych przepisach ma charakter organizacyjny, to są tam również takie, które mają charakterze technicznym. To m.in. zabezpieczenie i monitorowanie dostępu do kluczowej infrastruktury, środki zabezpieczające dla poszczególnych kategorii danych, stosowanie narzędzi monitorowania i dokumentowania funkcjonowania sieci.

Przy doborze środków technicznych (urządzeń, oprogramowania i usług), przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostali zobowiązani do stosowania nowych, dodatkowych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci 5G.

Nowym wymaganiem dla operatorów sieci 5G jest także konieczność podejmowania działań skutkujących brakiem uzależnienia się od jednego producenta poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu interoperacyjności usług.


TOP 200