Nowe rezerwy TP S.A.

Operator poinformował o utworzeniu nowych rezerw na poczet restrukturyzacji zatrudnienia. Do utworzonej w ub. roku rezerwy w wysokości 757 mln zł telekom dopisał 238 mln zł, które obciążą wyniki za II kwartał 2002.

TP S.A. utworzy w wynikach za drugi kwartał br. rezerwy w wysokości 238 mln zł. Rezerwa ta powiększy 757-milionową rezerwę utworzoną w ub. roku w IV kwartale. Całość odpisu jest przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia operatora w latach 2002 – 2004. Obecne powiększenie rezerwy wynika, jak podano w komunikacie, z większej niż zakładano liczby dobrowolnych zwolnień oraz ze zmian w ustawodawstwie dotyczącym odszkodowań wyrównawczych dla pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń przedemerytalnych.

Stan rezerw na koniec drugiego kwartału br. wynosił, po wydatkach w I półroczu 2002 i uwzględnieniu dyskonta, 646 mln zł.

Zobacz również:

W br. w związku ze zwolnieniami koszty zatrudnienia mają się zmniejszyć o 7% w porównaniu z rokiem ub. W prognozie tej zawarto uzgodnioną w lipcu br. 8-proc. podwyżkę dla pozostałych pracowników telekomu. 1 lipca br. TP S.A. zatrudniała na etacie 49,9 tys. osób – na koniec ub. roku – 57,8 tys. Licząc wraz z pracownikami spółek zależnych telekomu, liczba pracowników obniżyła się z 60,1 tys. w grudniu 2001 do 53,3 tys.


TOP 200