Nowe produkty Digitala dla środowiska klient/serwer

Digital Equipment Corporation przedstawił nową strategię firmy na lata 90. oraz obszerną gamę ponad 150 nowych produktów sprzętowych, softwarowych i usług na ogólnoeuropejskiej konferencji prasowej w dniu 12.10.1993. Prawie jednocześnie (różnica czasu) w siedzibie firmy w Maynard (Massachusetts, USA) odbywał się pokaz dla amerykańskich klientów firmy.

Digital Equipment Corporation przedstawił nową strategię firmy na lata 90. oraz obszerną gamę ponad 150 nowych produktów sprzętowych, softwarowych i usług na ogólnoeuropejskiej konferencji prasowej w dniu 12.10.1993. Prawie jednocześnie (różnica czasu) w siedzibie firmy w Maynard (Massachusetts, USA) odbywał się pokaz dla amerykańskich klientów firmy.

Nową strategię Digitala

w dziedzinie systemów otwartych i przetwarzania klient/serwer przedstawił W.D. Strecker, wiceprezydent firmy ds. technicznych: "Zastosowanie idei systemów otwartych o architekturze klient/serwer pozwoli użytkownikom w latach 90. i na początku 21 w. całkowicie zreorganizować przedsiębiorstwa w kierunku maksymalnej konkurencyjności. Jesteśmy przekonani, że Digital prezentuje najbardziej kompleksowe podejście w zakresie systemów klient/serwer, przez zastosowanie zaawansowanych technologii i wiedzy informatycznej. Digital opracował kompleksowe narzędzia do tworzenia schematów strukturalnych, umożliwiających integrację danych, przetwarzania grupowego, poczty elektronicznej, wspomagania produkcji, obliczeń technicznych oraz zarządzania systemami i sieciami". Strecker powiedział także, że idea systemów klient/serwer nie jest nowa. "Jest to ewoluująca idea, która traktuje użytkowników komputerów osobistych jak klientów, a kombinację komputerów, aplikacji i baz danych jako serwery, realizujące usługi na żądanie".

Nowa generacja oprogramowania

Podstawowym elementem strategii Digitala w dziedzinie systemów klient/serwer jest pakiet zorientowanego obiektowo oprogramowania grupowego LinkWorks. Umożliwia on tworzenie struktury sieciowej, integrującej w ramach danej aplikacji pracę wielu użytkowników. Pakiet LinkWorks traktuje każdy program użytkowy lub każdy dokument jako obiekt. Z jego właściwości funkcjonalnych mogą korzystać klienci działający na komputerach PC pod Windows, OS/2, Macintosh, SCO Unix, HP Unix, IBM AIX, OSF/1 czy OpenVMS. Serwerem LinkWorks mają być systemy OpenVMS VAX i OpenVMS AXP. Dostępny będzie pod koniec 1993 r.

LinkWorks jest oparty na wykorzystaniu relacyjnej technologii baz danych i pozwala na korzystanie z danych w wielu formatach, łącznie z ORACLE, INGRES, INFORMIX, Rdb czy DB2 oraz z wielu nierelacyjnych baz danych.

Systemy operacyjne

Nowy system operacyjny Digitala DEC OSF/1 AXP V2.0 zawiera mechanizmy podwyższonego bezpieczeństwa oraz nowy interfejs API zgodny ze specyfikacją COSE/1, przestawioną przez jej twórców w dniu 1 września br. Rozszerzenia tego systemu System V Extensions pozwalają na wykorzystanie symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego, zarządzanie siecią i zasobami systemu, automatyczne podnoszenie systemu po awarii i in. Dodatkowe programy i usługi systemu służą do ułatwienia przejścia z dużych komputerów na systemy unixowe oraz realizują przetwarzanie transakcyjne.

Oprogramowanie sieciowe

Nowa wersja oprogramowania sieciowego PathWorks, wzbogaconego o system zarządzania zasobami ManageWorks, pozwala na tworzenie sieci złożonych z różnorodnych komputerów i podsystemów sieciowych. Nowe oprogramowanie sieciowe umożliwia użytkownikom sprawne przyłączanie i odłączanie użytkowników oraz zasobów w sieci, zdalne konfigurowanie serwerów i zarządzanie sieciami, pracującymi pod kontrolą systemów LAN Manager a także NetWare.

Nowe komputery

Digital poinformował, że dostępne są już nowe stacje robocze i serwery drugiej generacji, oparte na procesorze Alpha AXP. Cała gama tych komputerów obejmuje stacje robocze w cenie ok. 7 tys. USD do potężnego serwera sieciowego DEC 7000 w cenie ponad 126 tys. USD. W nowych komputerach korzysta się z szybszych wersji (175 i 200 MHz) procesora Alpha AXP.

Dla klientów

Digital ogłosił całą gamę usług dla swych klientów. Wydaje się, że najciekawsze są usługi wspomagania tworzenia aplikacji klient/serwer i przechodzenia z aplikacji na dużych komputerach na systemy otwarte.

Pokaz sprzętu

Przed konferencją jej warszawscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowym stacjami roboczymi Digitala z procesorem Alpha AXP, działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych DEC OSF/1 AXP oraz OpenVMS AXP. Szybkość działania komputera z procesorem Alpha AXP jest imponująca: możliwe są jednoczesne animacje w kilku oknach graficznych oraz obsługa wielu terminali znakowych.


TOP 200