Nowe priorytety na nowy rok

Dostosowanie działań IT do celów biznesowych, rozwiązania mobilne, wyrobienie sobie silnej pozycji w organizacji - to priorytety CIO z całego świata na ten rok.

Miarą skuteczności CIO jest to, w jaki sposób inne działy w firmie postrzegają dział IT. Wielu CIO walczy o wykreowanie takiego zespołu IT, do którego w naturalny sposób wszystkie inne działy zgłaszają się z nowymi pomysłami biznesowymi, lub wręcz chcą, aby to w dziale IT rodziły się biznesowe idee. Budowanie takiej strategicznej grupy IT wymaga czasu i umiejętności taktycznych - ale staje się coraz ważniejsze - wynika z 12. edycji badania State of the CIO, przeprowadzonego wśród menedżerów IT z USA i Europy przez amerykańskie wydanie Magazynu CIO.

Liderzy IT są coraz bardziej optymistyczni, jednak martwią się globalną recesją i problemami związanymi z bezpieczeństwem. Ok. 39% ankietowanych spodziewa się dobrego roku dla biznesu w swoich organizacjach (wobec 34% rok temu), a 32% - że ich branża będzie sobie dobrze radziła (wobec 29% rok wcześniej). Jednak 6 na 10 CIO przewiduje wymagający rok dla swojej firmy, a 67% - dużych wyzwań dla całej branży. Aż 82% obawia się globalnej recesji, która negatywnie wpłynie na ich organizację w ciągu najbliższych lat, a 70% uważa, że duży wpływ będą miały problemy związane z bezpieczeństwem systemów.

Zobacz również:

  • Czy sztuczna inteligencja zadomowi się w Twoim kanale informacyjnym?
  • Jak kształtują się budżety na cyberbezpieczeństwo w 2023

Ok. 64% spośród 563 ankietowanych liderów IT planuje skoncentrować się na marketingu działu IT w 2013 roku, aby pokazać biznesowi więcej możliwości swojego działu. To więcej w porównaniu z 55% w 2012 roku. Rezultaty z ostatnich trzech lat pokazują, że CIO podejmują coraz więcej działań zmierzających do ulepszenia relacji z interesariuszami biznesowymi. Te działania to rozwijanie umiejętności przywódczych i wykraczających poza ramy IT w zespołach informatycznych, koncentrowanie się na potrzebach klientów. Dziś już jedna trzecia CIO regularnie odwiedza klientów firmy - wobec 18% dwa lata temu.

Jednak jeszcze nie wszyscy doszli do tego etapu. Co piąty ankietowany przyznał, że jego dział IT jest postrzegany przez biznes jako pomoc w rozwijaniu strategii firmy, a nie jednostka, która umożliwia realizację strategii. Jednak większość pozostaje gdzieś pośrodku: 32% jako "wpływowy współpracownik", 26% - jako dostawca usług, a 15% - jako centrum kosztów. Twórcy strategii biznesowej to 20% (wzrost wobec 15% w ubiegłym roku).

Wiele projektów mobilnych i analitycznych, które CIO planują na rok 2013 może polepszyć ich wizerunek w działach biznesowych, ponieważ wymagają współpracy z partnerami biznesowymi i mają cele, które będą zauważone w całej firmie - np. poprawa jakości obsługi klientów.

CIO tworzy skuteczny zespół IT, gdy jest pewien, że jego specjaliści ds. technologii rozumieją w jaki sposób zachowują się pracownicy i klienci zewnętrzni. Zespół IT może pomóc marketingowi, sprzedaży i innym działom w dowiedzeniu się, co jest wartością z punktu widzenia klientów. IT może dostarczyć narzędzi wspomagających promocje czy interakcje z klientami, analizujących ich zachowania. Może pomóc w sformułowaniu planów technologicznych rozwijania tego typu akcji.

Z badania wynika, że 59% menedżerów IT uważa, że ich organizacja późno wdraża projekty big data, a 13% zakończyło dużą inicjatywę związaną z big data w ubiegłym roku. Jednak 37% oczekuje, że w ciągu tego roku ukończy co najmniej jeden taki projekt.

Duże inicjatywy związane z rozwiązaniami mobilnymi, business intelligence i analityką oraz cloud computingiem są wśród trzech najczęściej wymienianych projektów ukończonych w ubiegłym roku lub kontynuowanych w tym roku. Ponad połowa CIO oczekuje, że skończy jeden duży projekt związany z mobilnością w przyszłym roku. Inicjatywy big data są coraz bardziej interesujące dla liderów IT, po relatywnie wolnym starcie w ubiegłym roku.

Ok. 39% top menedżerów IT uczestniczących w badaniu raportuje bezpośrednio do CEO (podobnie jak rok temu - 38%), a 21% - do CFO (wobec 23% w 2012 r.). Średnia długość kadencji CIO to niemal 6 lat. Ok. 85% ankietowanych CIO ma swoje zawodowe korzenie w dziale IT, a 15% - w innych działach (m.in. operacyjnym, administracji, obsługi klienta, usług dzielonych, finansów).

Dostosowanie do potrzeb biznesu jest jedną z najczęściej wymienianych aktywności, które pochłaniają czas CIO. Niemal 63% twierdzi, że większość ich czasu i uwagi to dostosowywanie inicjatyw IT do celów biznesowych, na kolejnych miejscach jest usprawnianie operacji IT i działania systemów (54%), implementowanie nowych systemów i architektury (50%), dbanie o partnerstwo IT i biznesu (45%) oraz kontrola kosztów i zarządzanie wydatkami (40%).

W ciągu 3-5 lat wielu CIO zamierza poświęcać więcej czasu na bardziej strategiczne działania, w tym wprowadzanie innowacji biznesowych (54%), rozwijanie i określanie strategii biznesowej (45%), identyfikowanie możliwości wyróżnienia się na rynku (41%).

Polepszanie ofert (82%), zwiększone oczekiwania ze strony klientów (80%), zatrudnianie, rozwijanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników (79%) to najważniejsze zagadnienia biznesowe wymieniane przez CIO biorących udział w badaniu. Na liście wysokie miejsca zajęły także poprawianie procesów biznesowych i zwiększanie możliwości IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200