Nowe prdodukty

Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw TCH Systems opracował program "Analizator Sprzedaży" dla Windows przeznaczony przede wszystkim do wspomagania pracy działów marketingu i sprzedaży w firmach. Umożliwia on numeryczną i graficzną wizualizację struktury sprzedaży towarów, badanie jej dynamiki w oparciu o dowolne kryteria (czasowe, geograficzne, kategorie odbiorców itp.), a także prognozowanie i analizę wskaźnikową sprzedaży.

Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw TCH Systems opracował program "Analizator Sprzedaży" dla Windows przeznaczony przede wszystkim do wspomagania pracy działów marketingu i sprzedaży w firmach. Umożliwia on numeryczną i graficzną wizualizację struktury sprzedaży towarów, badanie jej dynamiki w oparciu o dowolne kryteria (czasowe, geograficzne, kategorie odbiorców itp.), a także prognozowanie i analizę wskaźnikową sprzedaży.

Program może korzystać z informacji zawartych w bazach danych systemów obsługujących fakturowanie, sprzedaż, gospodarkę magazynową itd. lub wprowadzanych jako pliki tekstowe. Wymagania sprzętowe "Analizatora Sprzedaży" to komputer z procesorem co najmniej 386DX, 4 MB RAM, 10 MB pamięci dyskowej oraz system Windows 3.x (lub Windows 95). Cena pakietu wynosi od 1000 zł (jedno stanowisko) do 450 zł/stanowisko (powyżej 5 licencji) + VAT. Możliwe jest też wykupienie licencji na 1 miesiąc użytkowania za 30 zł + VAT.

Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw TCH Systems, Warszawa

tel. 48 71 72, fax 48 12 06.

<hr size=1 noshade>

Neurosoft Ltd oferuje nową wersję syntezatora mowy - SynTalk 1.1, która jest sprzedawana jako upgrade wersji 1.0. Pakiet zawiera ulepszony generator mowy syntetycznej oraz pięć dodatkowych modułów: EditTalk (program do bieżącego odczytywania tekstu wprowadzanego z klawiatury), ClockTalk (odczytuje godziny lub o określonej porze zadane komunikaty), OleTalk (pełny serwer OLE 2 dla mowy syntetycznej), NetTalk (nadajnik do przesyłania komunikatów głosowych w sieci) oraz TrueTalk (program odczytujący losowo wybrany wiersz z zadanego pliku tekstowego).

SynTalk jest programem do konwersji tekstu znakowego w syntetyczną mowę. Uwzględnia on fonetykę języka polskiego pracując w środowisku Windows 3.x wersje EE lub PL. Program nie wymaga specjalizowanego sprzętu do generacji dźwięków.

Cena SynTalk 1.1 upgrade wynosi 20 USD z VAT.

Neurosoft Ltd, Wrocław

tel. 090 34 41 91, fax 57 72 88.

<hr size=1 noshade>

Hayes wprowadził na rynek nowy model modemu - Optima 288 V.34 obsługujący pocztę głosową i oferujący usługę "faks na życzenie" (FAX On-Demand). Optima 288 umożliwia transmisję danych z szybkością 28,8 kb/s, a faksów - 14,4 kb/s. Modem jest sprzedawany wraz z oprogramowaniem Hayes Smartcom Message Center LE, które pozwala na przyjmowanie i wysyłanie faksów, rzesyłanie danych oraz obsługę skrzynek poczty głosowej dla wielu użytkowników. Skrzynki poczty głosowej spełniają rolę analogiczną do automatycznej sekretarki.

Smartcom Message Center LE umożliwia też utworzenie serwera FAX On-Demand, który na żądanie dzwoniącej osoby przesyła do niej faks zawierający określony przez nią zestaw informacji.

Kompletny zestaw Hayes Optima 288 kosztuje ok. 1737 zł + VAT.

PHZ Polcom

Warszawa, tel./fax 620 28 89

Kraków, tel. 36 71 77, fax 37 60 62

infolinia 0800 300 02 wew. 415.


TOP 200