Nowe podejście do informatyzacji kluczowych rejestrów państwowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówi o tym, jak informatyzuje rejestry państwowe.

Nowe podejście do informatyzacji kluczowych rejestrów państwowych

Rafał Magryś, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Swoje wystąpienie minister Rafał Magryś, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczął od podania garści liczb:

• Wygenerowano już 51 milionów numerów PESEL

• Wyprodukowano – po 2001 roku – 51 milionów dowodów osobistych

• Zarejestrowano 29 milionów pojazdów w rejestrze CEP

• Zarejestrowano 19 milionów pojazdów w rejestrze CEK

Na początku zajmowania się projektami IT, MSW zdało sobie sprawę, że towarzyszy człowiekowi od narodzin, do wejścia w dorosłość, przez kupienie pierwszego auta, spotkanie swojej drugiej połówki, stawania się zasłużonym obywatelem, aż do śmierci.

Zobacz również:

Z punktu widzenia operacyjnego posiada największe rejestry w państwie. Jeśli zaś chodzi o koszty to te 350 milionów złotych wydane na CEPIK i PL.ID, jest kwotą średnią, umiarkowaną.

Problemy

Przy takiej skali działalności, udało się jednak zidentyfikować kilka podstawowych problemów. Były to między innymi:

• Brak kompleksowego podejścia do utrzymania i finansowania systemów

• Mając do dyspozycji środki UE, realizowano projekty, które później byłyby bardzo drogie w utrzymaniu

• Nastąpił także zbyt duży outsourcing kompetencji IT związany z brakami kadrowymi i organizacyjnymi

• W projektach nie pytano także o zdanie przyszłych użytkowników

Po do diagnozowano te problemy? MSW chce, by informatyzacja była wizerunkiem sprawnego państwa – by obywatel mógł mieć do czynienia z przyjaznym mu „Ministerstwem Spraw Ludzkich”. Ma ono posiadać szereg dostępnych, automatycznych usług dostępnych dla obywatela.

Co udało się osiągnąć?

Minister Rafał Magryś wymienił wśród osiągnięć budowę kompetencji informatycznych. Dzięki innowacyjnemu podejściu do programów udało się także ograniczyć kwestię komitetyzacji i w szerszy sposób wykorzystywać technologie zwinne oraz przede wszystkim zorientować usługi na obywatela.

Dużym sukcesem był także niedawny „udany przeszczep serca państwa” – przeniesienie wszystkich danych obywateli w nowe, bezpieczne miejsce.

W niedalekiej przyszłości mają zostać uruchomione pierwsze usługi oparte na zmodernizowanym CEPIK – będzie to historia pojazdu oraz możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Wykonywana jest też „praca u podstaw”. Specjalny zespół przejrzał setki wzorów dokumentów i odkrył, że nigdy do tej pory nie było w Polsce spójnego wzoru wyglądu dokumentów.

Ma on się pojawić już 1 stycznia 2015 i będzie pełny w obszarze rejestrów, dokumentów MSW.

Minister Rafał Magryś podkreślił również, że projekty informatyczne realizowane w MSW idą obecnie w 100% zgodnie z planem i Ministerstwo jest pewne, że wszystkie wejdą w życie zgodnie z założonymi ramami czasowymi.


TOP 200