Nowe plany UE w sprawie patentowania

Charlie McCreevy, komisarz Unii Europejskiej, przedstawił nowe propozycje dotyczące patentowania oprogramowania. Głównym ich założeniem jest wprowadzenie jednolitych zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Głosowanie nad tą propozycją ma się odbyć w Parlamencie Europejskim 12 października br.

Cytowani przez Charlie McCreevy przedstawiciele Europejskiego Biura Patentowego (EBP) widzą poważny problemy w obowiązującym prawie patentowym. Jest to brak pojedynczej jurysdykcji na terenie całej Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże m.in. wysokie koszty związane z tłumaczeniem przyznanych patentów na wszystkie języki krajów członkowskich. Odpowiedzią na to ma być podpisanie porozumienia European Patent Litigation Agreement (EPLA). Dzięki wprowadzeniu EPLA można by stworzyć paneuropejski sąd arbitrażowy zajmujący się rozstrzyganiem sporów patentowych we wszystkich krajach, które są członkami EBP (25 państwach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty).

Z podejściem tym polemizuje Florian Mueller, reprezentant grupy lobbystów, którzy spowodowali odrzucenie poprzedniej propozycji dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania. Przypomnijmy, Dyrektywa o patentach na wynalazki wdrażane przy użyciu komputera (Computer Implemented Inventions) została ostatecznie odrzucona ponad rok temu. Do sprawy wrócono jednak w styczniu br.

Zdaniem Floriana Muellera, niezbędne jest wprowadzenie poważnych zmian w projekcie EPLA. Uważa on - wraz z przedstawicielami środowiska open source, a także niektórymi eurodeputowanymi - iż porozumienie w obecnej formie po prostu powieli podejście do patentowania oprogramowania przyjęte przez Europejskie Biuro Patentowe. Tymczasem EBP postrzegany jest przez mniejszych producentów oprogramowania jako instytucja bardziej - niż podobne tego typu organizacje działające w poszczególnych krajach członkowskich - przychylna "patentowym monopolom".

Florian Mueller przypomina także, że rzadko zdarza się, aby w sporach patentowych zaangażowane było więcej niż jedno państwo. Do tej pory aż dwie trzecie z nich (ok. 900) dotyczyło rynku niemieckiego. Pragmatycznym podejściem byłoby więc, aby - jak ma to miejsce obecnie - decyzja sądu w jednym kraju obowiązywała we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Alain Pompidou, kierujący Europejskim Biurem Patentowym zaproponował, aby jak najszybciej zwołać paneuropejską konferencję i poddać dyskusji obecne założenia EPLA.

Więcej o dyrektywie poświęconej patentowaniu oprogramowania można znaleźć pod tym adresem - www.computerworld.pl/patenty/.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200