Nowe oprogramowanie portalowe IBM

IBM poinformował o wprowadzeniu do oferty zmodernizowanego oprogramowania, zapewniającego - w ramach pracy grupowej - zintegrowany dostęp do aplikacji, procesów biznesowych i danych za pomocą środowiska internetowego z jednorazowym logowaniem.

Informacje przechowywane w raportach finansowych, systemach obsługi klientów i systemach do zarządzania łańcuchem dostaw często posiadają różne formaty i przechowywane są w różnych systemach, utrudniając pracownikom, partnerom, klientom i dostawcom szybkie dotarcie do ważnych treści. Nowe oprogramowanie portalowe IBM zostało zaprojektowane tak, by przedsiębiorstwa mogły centralnie zarządzać takimi procesami i w znacznej mierze je automatyzować.

Nowa wersja oprogramowania IBM WebSphere Portal, która ma być dostępna pod koniec sierpnia, ma ułatwić przekazywanie informacji pomiędzy aplikacjami poprzez dodatkowe mechanizmy komunikacji zaimplementowane w portletach.

Zobacz również:

Nowe oprogramowanie będzie zawierać ponadto gotowe do użycia funkcje zarządzania dokumentami portalowymi. Pozwoli to na centralne współdzielenie i integrowanie informacji, zarządzanie nimi oraz edytowanie takich danych biznesowych, jak raporty finansowe, specyfikacje produktów lub dokumenty sprzedaży.

Nowa wersja WebSphere Portal została wyposażona w bardziej zaawansowane filtry dokumentów, ponadto zapewnia streszczenie treści dokumentu i kategoryzuje wyniki wyszukiwania na podstawie zdefiniowanych parametrów.

WebSphere Portal zawiera również centrum współpracy (Collaboration Center), które rozszerza istniejące funkcje portalu o możliwości oprogramowania Lotus.

IBM dostarczy również nową wersję WebSphere Portal w wydaniu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także mniejszych departamentów w dużych firmach. WebSphere Portal Express - wersja dla sektora MSP - ma być szczególnie łatwy do wdrożenia i użytkowania.


×