Nowe oblicze

Z Andrzejem Jaskulskim, nowo mianowanym dyrektorem generalnym przedstawicielstwa Sun Microsystems Computer Company (SMCC) w Polsce, rozmawia Wojciech Gryciuk

Z Andrzejem Jaskulskim, nowo mianowanym dyrektorem generalnym przedstawicielstwa Sun Microsystems Computer Company (SMCC) w Polsce, rozmawia Wojciech Gryciuk

Objęcie przez Pana funkcji dyrektora generalnego SMCC w Polsce zbiegło się ze zmianą polityki rynkowej Suna na całym świecie. Czy może Pan zdradzić trochę szczegółów?

Do tej pory Sun na polskim rynku był postrzegany wyłącznie jako dostawca platformy: sprzętu, systemu operacyjnego, narzędzi dla programistów oraz oprogramowania do zarządzania zasobami. Aplikacje użytkowe w ramach konkretnych rozwiązań były tworzone przez współpracujące z Sunem firmy.

Sun działał w Polsce przede wszystkim przez partnerów i jego udział w rynku, jak na jedną z największych firm komputerowych na świecie, był poniżej naszych oczekiwań.

Badania rynkowe dowodzą, że udział procentowy sprzętu w kompletnych rozwiązaniach będzie systematycznie malał - na rzecz szeroko rozumianego serwisu i usług profesjonalnych. Konsekwencja realizacji nakreślonej 10 lat temu strategii Suna, to jego coraz szersza obecność na rynku określanym mianem enterprise computing, czyli oferowanie kompletnych rozwiązań dla użytkowników końcowych. Realizacja tej strategii stała się szczególnie ważna w Polsce.

Zmiana polityki rynkowej jest związana ze zmianą logistyki działań firmy. Czy także w Polsce?

Oczywiście. Do tej pory przedstawicielstwo Suna w Polsce należało do tzw. grupy ICON, w której skład wchodziły kraje Europy Wschodniej, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Obecnie należy do grupy International, do której poza członkami ICON, należą pozostałe kraje Europy. W nowej strukturze kraje Europy Wschodniej podlegają Europie Północnej z siedzibą centrali w Sztokholmie. Przynależność ta znacznie uprości procedury logistyczne, skróci czas dostaw i poprawi obsługę polskiego rynku.

Jednocześnie, w Polsce rozpoczyna aktywną działalność Sun Service. Jego zadaniem jest stworzenie do końca roku centrum serwisowego z 12 punktami na terenie kraju z minimalnym czasem reakcji 4 godzin. Sun Service będzie zajmował się nie tylko naprawami, ale także: upgrade'owaniem systemu operacyjnego, udzielaniem pomocy w sprawach software'owych, prowadzeniem hot-line oraz szkoleniami użytkowników. Dalsza poprawa obsługi serwisowej stanowi, moim zdaniem, kolejny ważny element usprawnienia działalności Suna w Polsce.

W jakich sektorach rynku działa Sun w Polsce. Czy nadal kojarzony jest wyłącznie z edukacją?

Jako przykład podam, że jeden z większych dystrybutorów Suna w Polsce, jeszcze kilka lat temu sprzedawał do sektora akademickiego ok. 80% swoich dostaw. W ostatnim roku dostawy do sektora komercyjnego przekroczyły 50% jego obrotów.

Najważniejsze obszary naszych zainteresowań to bankowość i telekomunikacja (w tym coraz szybciej rozwijający się Internet komercyjny w oparciu na naszych Netrach). I nadal środowisko akademickie. Moim zdaniem, nieco zaniedbany został sektor administracji państwowej, ale postaramy się w najbliższej przyszłości zwrócić na niego większą uwagę.


TOP 200