Nowe nazwy w Internecie

W ciągu kilku miesięcy pojawią się nowe nazwy domen i nowe instytucje, w których będzie można je rejestrować.

W ciągu kilku miesięcy pojawią się nowe nazwy domen i nowe instytucje, w których będzie można je rejestrować.

Do znanych obecnie internetowych domen najwyższego rzędu (domen źródłowych), takich jak .edu, .com, .org, czy .net, dołączy wkrótce siedem nowych. Taką propozycję przedłożył komitet IAHC (International Ad Hoc Comittee), który powołano w celu usprawnienia globalnego systemu internetowych nazw DNS. W skład IAHC wchodzą przedstawiciele międzynarodowych organizacji (ITU, INTA, WIPO) oraz znanych instytucji i stowarzyszeń, zajmujących się rozwojem Internetu (ISOC, IANA, IAB, FNC).

IAHC wyłoni spośród wszystkich chętnych w drodze losowania 28 instytucji, które będą uprawnione do rejestrowania domen. Współpraca instytucji zajmujących się rejestracją domen ma odbywać się w ramach Council of Registrars (CORE), podlegającego szwajcarskiej jurysdykcji. Ponadto opracowano zbiór wytycznych Memorandum of Understanding (MoU), które mają określać dalszą ewolucję internetowych domen. Tym dokumentem ma zarządzać Sekretarz Generalny Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Docelowo IAHC przekaże swoje kompetencje w ręce komitetu POC (gTLD DNS Policy Oversight Comitee).

Do tej pory bardzo poważnym problemem w rejestracji internetowych domen są roszczenia poszczególnych firm i instytucji do konkretnych nazw. Pierwotnie proponowano wprowadzić obowiązkowy 60 dniowy okres oczekiwania na rejestrację danej domeny, który miał umożliwić sprawdzenie, czy nie narusza ona zarejestrowanych znaków handlowych. Obecnie w przypadku powstania sporów możliwe jest stosowanie arbitrażu i mediacji dokonywanych onüline. Mają się one odbywać pod auspicjami genewskiego World Intellectual Property Organisation Arbitrations and Meditiation Center.

Jeszcze nie w .pl

Oprócz domen najwyższego rzędu, w których bezpośrednio rejestruje się zasadniczo serwery dostępne w Stanach Zjednoczonych, każdy kraj posiada własną narodową strefę adresową. Zasady nazewnictwa bywają tutaj czasem nieco odmienne i określa je instytucja, której delegowano uprawnienia do rejestracji domen w danym kraju.

Rejestracją wszystkich polskich domen internetowych zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). "Nie zamierzamy w tym roku dokonywać znaczących zmian w nazewnictwie domen w polskiej sieci. Mamy ich jeszcze zbyt mało, byśmy mogli mieć problemy, które spowodowały utworzenie w Stanach Zjednocznych szeregu nowych domen najwyższego rzędu" - wyjaśnia Ireneusz Neska z . Według niego w Polsce do tej pory zanotowano zaledwie jeden przypadek sporu o rejestrację domeny, do której prawa rościły sobie dwie firmy. NASK z założenia nie rejestruje domen, które zawierają słowa pospolite, dbając także, by rejestrowane domeny były możliwie zgodne z nazwą samej firmy.


TOP 200