Nowe narzędzia do testowania sieci VoIP

Firma RADCOM, specjalizująca się w dostawach produktów do testowania systemów przekazu głosu przez sieci pakietowe, zaprezentowała nowe narzędzia do testowania sieci VoIP.

Firma RADCOM, specjalizująca się w dostawach produktów do testowania systemów przekazu głosu przez sieci pakietowe, zaprezentowała nowe narzędzia do testowania sieci VoIP.

Symulator SIPSim to komponent rozszerzający możliwości platformy Voice over IP Performer. To rozwiązanie sprzętowo-programowe generuje ruch przeznaczony do testowania systemów VoIP, charakteryzujący się bardzo wysokim natężeniem ruchu i zgodny z regułami protokołu SIP.

Parametry symulatora SIPSim pozwalają emulować poziom obciążenia rzeczywistych sieci, umożliwiając w ten sposób inwestorom, laboratoriom badania jakości i dostawcom usług mierzenie, testowanie i weryfikowanie integralności protokołu sygnalizacyjnego.

SIPSim emuluje terminale SIP, które mogą inicjować jedną lub wiele nowych sesji SIP, przyjmować odpowiedzi protokołu SIP i kończyć nawiązane połączenia, w celu doprowadzenia do przeciążenia jednostek SIP - serwerów proxy, rejestrujących, przekierowujących i aplikacyjnych.

Symulator SIPSim ma wiele nowych funkcji: może nadawać pakiety RTP przy zastosowaniu różnych metod kompresji, zapewnić kontrolę podczas ustalania parametrów połączenia, symulować procedury komunikacyjne agentów klienta UAC i serwera UAS, testować szyfrowanie w trybie PGP i ładować jednostki SIP z tysiącami równoczesnych połączeń. Ponadto dostarcza raporty i wykresy statystyczne.

RADCOM wprowadziła także MediaPro, narzędzie przeznaczony dla producentów rozwiązań konwergentnych i dostawców usług sieciowych. MediaPro jest przeznaczony do analizy przesyłania głosu przez sieć IP (VoIP) i służy do pomiaru zarówno medium, jak i sygnalizacji strumieni zgodnych z protokołem H.323, MGCP i SIP. Jest to jednolita platforma, łącząca prowadzoną w czasie rzeczywistym obiektywną analizę pomiarów głosu opartą na systemie PAMS (Perceptual Analysis Voice Measurement System), z subiektywnym pomiarem jakości głosu, co jest możliwe dzięki funkcji zapisu i odtwarzania głosu oraz dokładnym pomiarom QoS.

Jako zintegrowany komponent VoIP Performer, MediaPro dokonuje krzyżowej korelacji wyników uzyskanych ze zbioru strategicznie rozmieszczonych, uzupełniających się funkcjonalnie komponentów systemu, które symulują przewidywane krytyczne obciążenie w środowisku sieci, a następnie wskazuje te punkty systemu VoIP, które są źródłami błędów. Prowadząc dokładne pomiary QoS i jakości głosu, MediaPro wykrywa problemy, takie jak: niezgodności ze standardem, nieefektywne wykorzystanie pasma, nieefektywne mechanizmy odzyskiwania utraconych pakietów, słabe mechanizmy kompresji, nieoptymalne wielkości buforów zapobiegających rozsynchronizowaniu, degradację jakości wywołaną przeciążeniem i niezadowalające mechanizmy VAD (Voice Activity Detection).

MediaPro zapewnia istotne informacje na wstępnych etapach testowania. Zastępuje wiele urządzeń testujących oferowanych przez różnych producentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200